A
a

Archiwum

Archiwum


Udostępnianie Archiwaliów

Dział Historyczno-Naukowy
Do podstawowych zadań tej sekcji MMW należą: gromadzenie, pozyskiwanie oraz udostępnianie różnego rodzaju archiwaliów, w tym dokumentów, ikonografii, relacji i wspomnień, a także materiałów filmowych związanych z historią polskiej Marynarki Wojennej. Dział Naukowo-Historyczny prowadzi także działalność wydawniczą, ściśle związaną z wymienioną tematyką. Realizuje różnego rodzaju programy badawcze, prowadzi kwerendy zewnętrzne oraz odpowiada za organizację konferencji naukowych. W gestii Działu Naukowo-Historycznego znajduje się również udzielanie konsultacji oraz wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia projektów naukowych i wystawienniczych.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Nr 36/2019 z dnia 18.10.2019 r. pkt. 7.1. i w nawiązaniu do Zarządzenia nr 5/MMW/2017 z dnia 14. 02. 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w zasobach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od dnia 21 października 2019 r. do zakończenia procesu inwentaryzacji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wprowadzam ograniczenia w zakresie udostępniania podmiotom i osobom zewnętrznym zbiorów archiwalnych oraz ikonograficznych:

  1. Prośby o przeprowadzanie stosownych kwerend, udostępnienie materiałów, a także wszelkiego rodzaju konsultacje merytoryczne należy kierować drogą mailową wyłącznie do kierownika Działu Historyczno-Naukowego.
  2. Każdy piątek jest dniem roboczym przeznaczonym na odpowiedzi dotyczące ewentualnego udostępniania zbiorów, zapytania merytoryczne czy realizację zatwierdzonych kwerend. W pozostałe dni tygodnia tj. od poniedziałku do czwartku pracownicy Muzeum nie będą realizować powyższych zadań.
  3. Udzielanie odpowiedzi, realizacja kwerend i konsultacji merytorycznych przez pracowników Muzeum realizowane będą według kolejności zgłoszeń.

Cennik

OPŁATY ZA DWUWYMIAROWE KOPIE Z MATERIAŁÓW PŁASKICH

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
1 Odbitki kserograficzne czarno-białe 1 szt. formatu A4 3,50 zł 4,32 zł
2 Odbitki kserograficzne czarno-białe 1 szt. formatu A3 4,50 zł 5,54 zł
3 Skanowanie na skanerze płaskim (300 dpi) 1 szt. formatu A5 8,00 zł 9,84 zł
4 Skanowanie na skanerze płaskim (600 dpi) 1 szt. formatu A5 12,00 zł 14,76 zł
5 Skanowanie na skanerze płaskim (300 dpi) 1 szt. formatu A4 12,00 zł 14,76 zł
6 Skanowanie na skanerze płaskim (600 dpi) 1 szt. formatu A4 15,00 zł 18,45 zł
7 Koszt płyty CD i nagrania jednej płyty CD 5,00 zł 6,15 zł

OPŁATY ZA OBRÓBKĘ KOMPUTEROWĄ I INNE

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
8 Za 1 godz. dodatkowych prac na komputerze (np. wprowadzenie tekstu do pamięci komputera, redakcja merytoryczna, korekta) i innych 60,00 zł 73,80 zł
9 Prawo do używania własnego komputera w przypadku korzystania z sieci elektrycznej - dzienni 4,00 zł 4,92 zł

OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM REPRODUKCJ

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
10 Udostępnienie jednej jednostki archiwalnej do filmowania 40,00 zł 49,20 zł
11 Wykonanie jednej fotografii A4 (formaty większe niż A4 lub materiały archiwalne wielostronicowe przelicza się jako wielokrotność formatu A4) przy świetle dzienny 20,00 zł 24,60 zł
12 Wykonanie jednej fotografii A4 (formaty większe niż A4 lub materiały archiwalne wielostronicowe przelicza się jako wielokrotność formatu A4) przy użyciu dodatkowego oświetleni 50,00 zł 61,50 zł
13 Transfer danych na przenośne informatyczne nośniki danych (bez opłaty za nośnik) - 1 megabajt 0,13 zł 0,16 zł

FILMOWANIE

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
14 Prawo filmowania na terenie Muzeum - za pierwszą godzinę 300,00 zł 369,00 zł
15 Za każdą następną godzinę 80,00 zł 98,40 zł

PRAWO DO PUBLIKACJI NIEKOMERCYJNE

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
16 W pracach naukowych niekomercyjnych - za jedną fotografię 30,00 zł 36,90 zł

PRAWO DO PUBLIKACJI KOMERCYJNEJ

Kod Usługa Cena (netto) Cena (brutto)
17 Wydawnictwo o nakładzie do 500 egz. za jedną fotografię 80,00 zł 98,40 zł
18 Wydawnictwo o nakładzie od 500 do 1000 egz. za jedną fotografię 100,00 zł 123,40 zł
19 Wydawnictwo o nakładzie powyżej 1000 egz. - za jedną fotografię 150,00 zł 184,50 zł
20 Na okładce - za jedną fotografię 500,00 zł 615,00 zł
21 W Internecie - za jedną fotografię 200,00 zł 246,00 zł
22 W telewizji 300,00 zł 369,00 zł