A
a

Biblioteka

Do dyspozycji osób zajmujących się działalnością naukową oraz popularyzacją historii Marynarki Wojennej jest czytelnia z bezpośrednim dostępem do księgozbioru podręcznego oraz dwa stanowiska komputerowe.

Biblioteka

Do dyspozycji osób zajmujących się działalnością naukową oraz popularyzacją historii Marynarki Wojennej jest czytelnia z bezpośrednim dostępem do księgozbioru podręcznego oraz dwa stanowiska komputerowe.

Adiunkt

p.o. bibliotekarza Jacek Waryszak

ul.Zawiszy Czarnego 1B
81-374 Gdynia 12

bibliotek...

Przydatne Linki

Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich www.karo.umk.pl

Nukat www.nukat.edu.pl

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego www.cbw.pl

Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej www.biblioteka.aon.edu.pl

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej www.bg.wat.edu.pl

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej www.amw.gdynia.pl

Bibliografia Historii Polski (IPN/PAN) www.bibliografia.ipn.gov.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych www.fbc.pionier.net.pl

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego www.pism.co.uk

Muzeum / Biblioteka