A
a

Cennik i godziny otwarcia muzeum

Zapraszamy do zwiedzania wystaw Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz ORP Błyskawicy. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług oraz godzinami otwarcia wystaw. Prosimy zwrócić uwagę, że kasy zamykają się 45 min. przed zamknięciem obiektów.

 

Okręt pozostaje w czynnej służbie w 3. Flotylli Okrętów MW i posiada załogę złożoną wyłącznie z marynarzy pełniących służbę zawodową. Sprawuje przede wszystkim funkcje reprezentacyjną.

Słynny niszczyciel wykorzystywany jest podczas uroczystości związanych z Marynarką Wojenną.  W związku z tym,

Okręt może zostać zamknięty dla zwiedzających z niewielkim wyprzedzeniem decyzją Dowódcy 3.FO.

Muzeum oraz okręt-muzeum Błyskawica honorują Pomorską Kartę Turysty/Pakiet Metropolia.

Cennik i godziny otwarcia muzeum

Zapraszamy do zwiedzania wystaw Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz ORP Błyskawicy. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług oraz godzinami otwarcia wystaw. Prosimy zwrócić uwagę, że kasy zamykają się 45 min. przed zamknięciem obiektów.

 

Okręt pozostaje w czynnej służbie w 3. Flotylli Okrętów MW i posiada załogę złożoną wyłącznie z marynarzy pełniących służbę zawodową. Sprawuje przede wszystkim funkcje reprezentacyjną.

Słynny niszczyciel wykorzystywany jest podczas uroczystości związanych z Marynarką Wojenną.  W związku z tym,

Okręt może zostać zamknięty dla zwiedzających z niewielkim wyprzedzeniem decyzją Dowódcy 3.FO.

Muzeum oraz okręt-muzeum Błyskawica honorują Pomorską Kartę Turysty/Pakiet Metropolia.

Cennik

Muzeum Marynarki Wojennej

ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia
Bilet normalny 24 zł
Bilet ulgowy 15 zł
Bilet rodzinny 2+2 67 zł
Karta Dużej Rodziny za jednego członka rodziny 12 zł
Bilet grupowy normalny (od 10 osób) 18 zł / os.
Bilet grupowy ulgowy (od 10 osób) 12 zł / os.

Usługa przewodnicka w języku polskim 120 zł od grupy maksymalnie 25-osobowej po uprzedniej rezerwacji min. 2 dni wcześniej.

Czas oprowadzania/zwiedzania maks. 1 godz.

Jeden opiekun na 15 uczestników wchodzi bezpłatnie.

Ostatnie wejście 45 min. przed zamknięciem

W poniedziałki nieczynne

Niedziele bezpłatne

Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi

Bilety wstępu ważne są w danym roku kalendarzowym

Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA

Aleja Jana Pawła II, Gdynia
Bilet normalny 24 zł
Bilet ulgowy 15 zł
Bilet rodzinny 2+2 67 zł
Karta Dużej Rodziny (za jednego członka rodziny) 12 zł
Bilet grupowy normalny (od 10 osób) 18 zł /os.
Bilet grupowy ulgowy (od 10 osób) 12 zł /os.

Usługa przewodnicka w języku polskim 90 zł od grupy maksymalnie 25-osobowej po uprzedniej rezerwacji min. 2 dni wcześniej.

Czas oprowadzania/zwiedzania maks. 45 min.

Ostatnie wejście 45 min. przed zamknięciem

Jeden opiekun na 15 uczestników wchodzi bezpłatnie.

Przerwa w zwiedzaniu od 13.00 do 14.00

W poniedziałki nieczynny

Czas zwiedzania do 45 min.

Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi

Bilety wstępu ważne są w danym roku kalendarzowym

Muzeum Marynarki Wojennej + Okręt-Muzeum ORP BŁYSKAWICA

Bilet normalny 36 zł
Bilet ulgowy 21 zł
Bilet rodzinny 2+2 96 zł
Karta Dużej Rodziny (za jednego członka rodziny) 18 zł/os
Bilet grupowy normalny (od 10 osób) 29 zł/os
Bilet grupowy ulgowy (od 10 osób) 17 zł/os

BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE*

uczniom i studentom, emerytom i rencistom, dorosłym osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunem oraz opiekunom niepełnosprawnych dzieci do lat 18, żołnierzom w czynnej służbie wojskowej (w tym żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i Dobrowolnej Służby Zasadniczej), weteranom oraz żołnierzom NATO z armii sojuszniczych, po okazaniu aktualnej książeczki wojskowej**, rencistom i emerytom wojskowym, nauczycielom, osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką „Zasłużony działacz kultury”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, Honorowym Dawcom Krwi.

 

*dotyczy tylko wymienionych, nie obejmuje członków ich rodzin

** nie dotyczy innych służb mundurowych

BILET RODZINNY PRZYSŁUGUJE

2 osobom dorosłym z 2 dzieci od 7 do 18 roku życia.

BILET NA KARTĘ DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE

na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z uprawnieniami do zakupu biletu dla rodzin wielodzietnych korzystają osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny.

Karty KDR są wydawane imiennie dla każdego członka rodziny, bilet zniżkowy przysługuje po okazaniu KDR.

1 karta=1 zniżkowy bilet wstępu.

BILET BEZPŁATNY PRZYSŁUGUJE*

dzieciom do lat 7 (do końca roku kalendarzowego ukończenia 7 lat), dzieciom niepełnosprawnym do lat 18, inwalidom wojennym, weteranom oraz weteranom poszkodowanym, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, przewodnikom PTTK z Trójmiasta, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), posiadaczom Karty Polaka, członkom Towarzystwa Przyjaciół ORP Błyskawica oraz Zarządu Fundacji Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP.

 

*dotyczy tylko wymienionych, nie obejmuje członków ich rodzin

 

OSOBY, KTÓRE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ULG I BEZPŁATNYCH WEJŚĆ MUSZĄ OKAZAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA.

Godziny otwarcia

Muzeum Marynarki Wojennej

ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia

Godziny otwarcia

poniedziałek zamknięte
wtorek 10.00 – 16.00
środa 10.00 – 16.00
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 10.00 – 16.00
sobota 10.00 – 16.00
niedziela 10.00 – 16.00

Usługa przewodnicka w języku polskim 120 zł od grupy maksymalnie 25-osobowej po uprzedniej rezerwacji min. 2 dni wcześniej.

Czas oprowadzania/zwiedzania maks. 1 godz.

Jeden opiekun na 15 uczestników wchodzi bezpłatnie.

Ostatnie wejście 45 min. przed zamknięciem.

W poniedziałki nieczynne

Niedziele bezpłatne

Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA

Aleja Jana Pawła II, Gdynia

Godziny otwarcia

poniedziałek zamknięty
wtorek 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00
środa 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00
czwartek 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00
piątek 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00
sobota 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00
niedziela 10.00 - 13.00 przerwa 14.00 – 16.00

Usługa przewodnicka w języku polskim 90 zł od grupy maksymalnie 25-osobowej po uprzedniej rezerwacji min. 2 dni wcześniej.

Przerwa w zwiedzaniu od 13.00 do 14.00.

Jeden opiekun na 15 uczestników wchodzi bezpłatnie.

Ostatnie wejście 45 min. przed zamknięciem.

W poniedziałki nieczynny.

Czas oprowadzania/zwiedzania do 45 min.

Muzeum / Cennik i godziny otwarcia