A
a

Aktualności muzeum

Wojenne pamiątki z Kanady dla Muzeum Marynarki Wojennej!

Odnalazła nas pani Barbara Palmer z dalekiej Kanady. Jej rodzice, oboje Polacy, emigrowali za ocean w 1952 r. Ojciec, Andrzej Łodziński, student I roku Politechniki Lwowskiej 18 września 1939 r. przekroczył węgierską granicę pragnąć wstąpić do tworzonego we Francji Wojska Polskiego. Po przeszkoleniu w obozie Coetquidan służył w kompanii karabinów maszynowych Szkoły Podchorążych Piechoty.

Po upadku Francji ewakuowany wraz z jednostką do Wielkiej Brytanii, gdzie przeniesiony został do Marynarki Wojennej. Po kursach specjalistycznych dostał przydział na ORP Piorun. W ciągu 2 lat służby na naszym niszczycielu brał m.in. udział w akcji przeciwko pancernikowi Bismarck, za co odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po zejściu z okrętu, pozostając w Marynarce Wojennej (do jej rozwiązania w 1947 r. ostatnio w stopniu mata), dostaje skierowanie na studia, które kończy już po wojnie. Za udział w wojnie odznaczony został także brytyjskimi medalami Atlantic Star i Africa Star oraz polskim Medalem Morskim. Po emigracji do Kanady pracował jako wysoko kwalifikowany specjalista – informatyk.

Co ciekawe w Marynarce Wojennej służył również brat Andrzeja, Lesław Łodziński. Całą bogatą kolekcję pięknie zachowanych rodzinnych pamiątek – liczne zdjęcia, dokumenty, Krzyż Walecznych, pani Basia przekazała w darze naszemu Muzeum. We wrześniu ub.r. na zaproszenie ambasadora Witolda Dzielskiego odbyło się uroczyste przekazanie pamiątek w Ambasadzie Polskiej w Ottawie.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu attaché obrony RP w Kanadzie pana kmdr. Pawła PODGÓRNEGO cała przekazana do naszych zbiorów darowizna dotarła dziś do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dziękujemy Ambasadzie RP w Ottawie za nieustające wsparcie!

Serdecznie dziękujemy!
THANK YOU! ❤⚓

Fot. B. Palmer, M. Bigaj/MMW.

Uroczystość w Kanadzie

Uroczystość w Kanadzie

Uroczystość w Kanadzie

Uroczystość w Kanadzie

Przekazanie darowizny w MMW,

Przekazanie darowizny w MMW,

Uroczystość w Kanadzie

Przekazanie darowizny w MMW,

Aktualności