A
a

Kalendarium historyczne

POWSTAJE MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

28 czerwca 1953 r. powstaje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszą siedzibą Muzeum była przedwojenna willa znajdująca się przy gdyńskiej plaży, w której ulokowano ekspozycję, a na przyległym terenie o powierzchni 2000 m, ustawiono elementy uzbrojenia i wyposażenia okrętowego. Aktywności pierwszych pracowników zawdzięczamy wzbogacenie zasobów muzealnych unikatowymi eksponatami, jak np. działa artylerii nadbrzeżnej z Helu, działa wydobyte z wraku stawiacza min ORP „Gryf”, działka przeciwlotnicze z ORP „Błyskawica” oraz wiele innych. Ze składnicy muzealnej w Gdańsku sprowadzono kilkanaście luf armatnich i armat morskich z XVII i XIX w.

Zły stan techniczny muzealnego budynku skutkujący początkowo, ze względu na bezpieczeństwo, ograniczeniem liczby zwiedzających, wymusił w maju 1969 r. decyzję o całkowitym zamknięciu obiektu. Tymczasową ekspozycję oddano do zwiedzania  9 maja 1970 r., w budynku dawnego kina przy Klubie Marynarki Wojennej. W marcu 1974 r., w związku z budową Bulwaru Nadmorskiego, musiano zburzyć nieużytkowany budynek Muzeum. Z chwilą zamknięcia ekspozycji muzealnej i wyburzenia starego gmachu Muzeum, ówczesny dowódca Marynarki Wojennej, wiceadm. Ludwik Janczyszyn podjął decyzję o przekształceniu dotychczasowego dziedzińca wystawowego w reprezentacyjny teren eksponujący broń morską. Uroczyste otwarcie Ekspozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego nastąpiło 26 czerwca 1975 roku.

Muzeum / Kalendarium Historyczne