A
a

Kalendarium historyczne

ORP WICHER PO RAZ PIERWSZY ZAWIJA DO GDYNI

Pierwszy nowoczesny okręt Marynarki Wojennej II RP, zbudowany we francuskiej stoczni Chantiers Naval Francais w Blainville, kontrtorpedowiec ORP "Wicher" zawija po raz pierwszy do Gdyni. Wcześniej we Francji (8 lipca), podniesiono na okręcie biało-czerwoną banderę.

Miesięcznik "Morze" nr 7/1930 tak pisał o powitaniu "Wichra" w macierzystym porcie

 O.R.P. „WICHER” W GDYNI – We wtorek 15 lipca r.b. przybył do Gdyni pierwszy z pośród budowanych we Francji na zamówienie Rządu Polskiego okrętów wojennych – kontrtorpedowiec „Wicher”. Jest to wydarzenie niezwykle doniosłe w życiu naszej marynarki wojennej. Po raz pierwszy otrzymuje ona najzupełniej nowoczesną jednostkę bojową, która wespół z kontrtorpedowcem „Burza” i łodziami podwodnemi „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” stanowi zaczątek właściwej polskiej floty wojennej. Jest to zaczątek, jak na nasze potrzeby, bardzo skromny, miejmy jednak nadzieję, że przecież znajdą się wreszcie środki na niezbędną w naszych warunkach rozbudowę floty wojennej. Kontrtorpedowiec „Wicher” witały na pełnem morzu w pobliżu polskich wybrzeży okręty wojenne, stacjonowane w Gdyni.”

Podstawowe etapy powstawania „Wichra” także komentowane były przez „Morze” – relacje z poświęcenia pierwszych blach (19.02.1927) i wodowania (10.07.1928) – bardzo skromne z perspektywy dzisiejszych mediów – prezentujemy we fragmentach  poniżej. Także na okładkach „Morza” w latach 30. chętnie wykorzystywano zdjęcia „Wichra”.

ORP "Wicher" w porcie Gdynia (fot. por. Ludwik Sobalski)

Muzeum / Kalendarium Historyczne