A
a

Aktualności muzeum

DAWNY ORP SOKÓŁ ROZPOCZYNA SWOJĄ DROGĘ DO MUZEUM…

W ostatnich dniach (28/29.07.2020) doszło do podpisania przez dyrektora MMW p. Tomasza Miegonia dwóch bardzo ważnych dokumentów - przekazania Muzeum przez Komendę Portu Wojennego Gdynia wycofanego ze służby okrętu podwodnego typu Kobben (ex. ORP Sokół) oraz umowy ze Stocznią Wojenną na wyslipowanie jednostki, umycie i zabezpieczenie, przygotowujące okręt do prac adaptacyjnych na cele muzealne.

Fot. Aleksander Gosk (MMW)

Obiekt "294" ex. ORP Sokół w Stoczni Wojennej.

Obiekt "294" ex. ORP Sokół w Stoczni Wojennej.

Wiceprezes Stoczni Wojennej Adam Krzemiński i dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej po podpisaniu umowy.

Aktualności