A
a

Aktualności muzeum

DOKOŃCZENIE INWESTYCJI Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z WFOŚiGW

W dniu 26 sierpnia uruchomiliśmy w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni instalację klimatyzacji (zakresie chłodzenia) zasilana ze źródeł geotermalnych. Dokończenie inwestycji było możliwe dzięki dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w kwocie 40 093,17 zł (przy koszcie kwalifikacyjnym w kwocie 45 338,88 zł). Powtarzalny efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji CO₂ o 94,23 Mg w skali roku w wyniku realizacji zadania pn. – „Modernizacja Instalacji Chłodu Technologicznego (wody lodowej) Wraz z Jej Rozbudową na Potrzeby Urządzeń Wentylacyjnych w Budynku Głównym Muzeum MW w Gdyni – dokończenie inwestycji”

Korzystając z niedawno zrealizowanego w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni projektu na zasilanie energią grzania/chłodu ze źródeł geotermalnych w nowo wybudowanym magazynie podziemnym i wykonanym „przy okazji przyłączu” do budynku głównego – dzięki środkom z WFOŚiGW wfos.gdansk.pl zmodernizowaliśmy istniejącą energochłonną instalację chłodu poprzez wykonanie montażu wymiennika, instalacji przesyłowej i regulacyjnej. Obie instalacje zintegrowano tak, aby pracowała zasilana ze źródeł geotermalnych, a stara pełni rolę zasilania awaryjnego/uzupełniającego.

Instalacja klimatyzacji pracuje zazwyczaj od początku maja do końca września, ze względów organizacyjno-formalnych instalację uruchomiliśmy pod koniec sierpnia. Jednak już we wrześniu ograniczyliśmy zużycie energii elektrycznej o planowane 10.000 kWh (w przeliczeniu na ograniczenie CO₂ o 7 Mg). Rokuje to bardzo dobrze na przyszłe lata (taka instalacja może pracować wiele lat). Zaplanowane roczne ograniczenie zużycia energii to 135.000 kWh.

Najlepszych efektów należy oczekiwać rokrocznie od czerwca do sierpnia.

CENTRALA – ZASILANA ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH – Z 16. PONAD 90. METROWYCH ODWIERTÓW

DOKOŃCZENIE INWESTYCJI Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z WFOŚiGW

DOKOŃCZENIE INWESTYCJI Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z WFOŚiGW

WYMIENNIK – TUTAJ OCHŁADZANY JEST CZYNNIK CHŁODNICZY W NASZEJ INSTALACJI

ZAWÓR TRÓJDROGOWY – W RAZIE POTRZEBY AUTOMATYCZNIE WŁĄCZY „STARE ZASILANIE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Aktualności