A
a

Aktualności muzeum

DZIEŃ PODCHORĄŻEGO

Z okazji Dnia Podchorążego na wielu stronach, zwłaszcza szkół wojskowych, pojawiają się wizerunki ubranych w stroje historyczne bądź mundury wyjściowe podchorążych na paradzie, na przysiędze czy w mundurach z epoki Powstania Listopadowego. W Marynarce Wojennej jest chyba inaczej....

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH PODCHORĄŻYCH!

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum MW.

Po pierwsze, zaraz po przyjściu do Szkoły odbywa się strzyżenie.... Na zdjęciu Borys Karnicki, późniejszy komandor porucznik, dowódca ORP „Sokół”, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Później nowoprzyjęci podchorążowie mogą zapozować przed gmachem Szkoły w mundurach niekoniecznie paradnych...

Pobyt w Szkole Oficerskiej rozpoczyna musztra ogólnowojskowa pod okiem doświadczonych podoficerów... piechoty

Należy również zapoznać się z bronią strzelecką – również pod okiem „zająców”

Po zaliczeniu szkolenia ogólnowojskowego podchorążowie mogą dotknąć obiektu swoich westchnień – okrętu Marynarki Wojennej, póki co polerując mosiądze…

Przyszli oficerowie muszą zaliczyć strzelanie z karabinu Mauser. Na zdjęciu z 1928 roku widoczni są: 1 – Tadeusz Kamiński (późniejszy kpt. mar., stracił nogę na ORP „Garland”), 2 – Jan May (późniejszu dowódca monitora ORP „Warszawa”, zastrzelony w Mokranach), 4 – Fryderyk Kulleszitz (zdrajca Ojczyzny, zginął jako oficer Wehrmachtu na Froncie Wschodnim), 5 – Bohdan Wroński (późniejszy dowódca ORP „Ślązak”, kawaler Virtuti Militari), 6. Zbigniew Przybyszewski (późniejszy kmdr por. obrońca Helu jako dowódca baterii cyplowej, po wojnie zamordowany przez komunistów, kawaler Virtuti Militari), 7 – Bolesław Biskupski (późniejszy kmdr por., dowódca ORP „Garland”, kawaler Virtuti Militari), 8 – Kazimierz Włosek-Włoszyński (z jego albumu pochodzi większość z tych zdjęć), 11 – Jan Busiakiewicz (pierwszy z prawej, obrońca Helu, późniejszy kmdr ppor.). W tle tzw. Koszary Racławickie w Toruniu – siedziba Oficerskiej szkoły Marynarki Wojennej, 1928 rok.

... oraz cegiełkując pokład, co jak - wygląda z wyrazu ich twarzy - doprowadza ich niemal do ekstazy...

Po szkoleniu podchorążowie starszego rocznika przyjmują słuchaczy młodszego rocznika w swoje szeregi.

Oczywiście podchorążowie występują również w mundurach wyjściowych. Pośrodku bosman podchorąży Romuald Nałęcz-Tymiński ze starszego rocznika, opiekun słuchaczy młodszego rocznika.

Praca na okrętach, z którą zapoznawali się podchorążowie, nie zawsze była czysta – tutaj po załadunku zapasu węgla i mąki na okręt szkolny ORP „Iskra”

Ogromnym magnesem dla kandydatów na oficerów, wstępujących do Oficerskiej Szkoły MW były zagraniczne rejsy szkolne. Na zdjęciu podchorążowie w Casablance.

Mało znanym szczegółem był fakt, że taka podróż morska, nie zawsze przy spokojnym morzu wiązała się z „daniną”, którą należało złożyć Neptunowi...

Podchorążowie na dziedzińcu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu przed musztrą, 1936 rok.

Aktualności