A
a

Aktualności muzeum

II konferencja naukowa pt. „Wojna i Morze – od średniowiecza po współczesność”

Drugi dzień konferencji "Wojna i morze - od średniowiecza po współczesność" za nami - zapraszamy do obejrzenia wszystkich wystąpień na kanale Muzeum na youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCVnKIn3QKiMIdq7tLIi4mrw/videos?view=2&live_view=503&fbclid=IwAR1LPDwgEGNzQ5I8JV8OiyYhAKsCLhi1A1gduA4FQB4LQAvd1PfvcarN0Jg

Organizator: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;
Komitet organizacyjny: dr hab. Paweł Hut, Tomasz Miegoń, Aleksander Gosk;
Patronat honorowy: Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
Patronat naukowy: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni

Termin: 20-21 sierpnia 2020 r., miejsce: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, skłania do refleksji nad całokształtem działań militarnych, politycznych, administracyjnych
i społecznych związanych z walkami o granice odradzającej się po wielu latach niewoli Polski. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, jako depozytariusz pamięci o polskich marynarzach, pragnie przypomnieć i zaznaczyć ich rolę w historycznym procesie walk i budowy wolnej Polski. W dniach 20-21 sierpnia 2020 r. w Gdyni odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowej
z cyklu „Wojna i morze – od średniowiecza po współczesność”, w której wezmą udział historycy i muzealnicy z całej Polski.
Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Rozpocznie ją omówienie morskich akcentów w wojnie stuletniej, a zakończy problematyka „Bałtyckiego Bastionu” w czasach zimnej wojny. Obszerna część dyskusji skupi się wokół udziału polskich marynarzy
w odzyskaniu i obronie niepodległości Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Podczas obrad poruszymy także problematykę materialnych świadectw Marynarki Wojennej w miejscu zbrodni katyńskiej.

Aktualności