A
a

Aktualności muzeum

II KONFERENCJA NAUKOWA PT. „WOJNA I MORZE. OD ŚREDNIOWIECZA PO WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Termin: 20-21 sierpnia 2020 r. Organizator: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Miejsce: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń naszej historii, skłania do refleksji nad całokształtem działań militarnych, politycznych, administracyjnych i społecznych związanych z walkami o granice odradzającej się po wielu latach niewoli Polski. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, jako depozytariusz pamięci o polskich marynarzach, pragnie przypomnieć i zaznaczyć ich rolę w tym historycznym procesie walk i budowy wolnej Polski. W dniach 20-21 sierpnia 2020 r. w Gdyni odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowej z cyklu „Morze i Wojna. Od średniowiecza po współczesność”. Podczas drugiego dnia obrad szczególną uwagę poświęcimy udziałowi polskich marynarzy w odzyskaniu i obronie niepodległości Rzeczpospolitej w latach 1918-1921.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, muzealników oraz badaczy, którzy chcieliby zaprezentować referaty mieszczące się w szeroko pojętej tematyce konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: udział marynarzy w walkach o granice – bataliony morskie, Flotylla Wiślana, Flotylla Pińska, umundurowanie i uzbrojenie, biografie, administracja morska, a także szkolnictwo morskie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie do 22 czerwca 2020 r. na adres kierownika Działu Naukowego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni: wirginia.weglinska@muzeummw.pl 

Działo kal. 130 mm na ORP "Burza" - sierpień 1939 (zbiory MMW)

Rufowe działo kal. 120 mm na ORP "Błyskawica" (zbiory MMW)

Rufowe działa kal. 102 mm na ORP "Krakowiak" (zbiory MMW)

Aktualności