A
a

Aktualności muzeum

III KONFERENCJA NAUKOWA „WOJNA I MORZE – OD ŚREDNIOWIECZA PO WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza do udziału w III konferencji naukowej „Wojna i morze – od średniowiecza po współczesność”, która odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2021 r. Podczas tegorocznego spotkania chcielibyśmy m.in. zaprezentować zagadnienia związane z wydarzeniami rocznicowymi, jak również tymi traktującymi m.in. o początkach tworzenia polskiej floty, udziale marynarzy w walkach o niepodległość oraz funkcjonowaniu Marynarki Wojennej po 1945 r. W ramach tak wyodrębnionych bloków tematycznych szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na następujących problemach: udział marynarzy w III powstaniu śląskim; historia 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. B. Romanowskiego, historia szkolnictwa polskiej Marynarki Wojennej.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną do 4 maja 2021 r. na adres Wirginii Węglińskiej, kierownika Działu Historyczno-Naukowego: wirginia.weglinska@muzeummw.pl

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, 1930 r., zbiory MMW.

Aktualności