A
a

Aktualności muzeum

ILE WAŻY SOKÓŁ?

W Stoczni Wojennej kontynuowane są prace przystosowujące naszego podwodnego Sokoła (t. Kobben) do celów ekspozycyjnych. Ostatnio przeprowadzona została operacja zważenia okrętu - znacznie zmieniła się bowiem zarówno całkowita jego masa jak i rozkład ciężarów po zdemontowaniu m.in. baterii akumulatorów, jednego z silników czy szeregu drobniejszych elementów wyposażenia. Dokładna znajomość tych parametrów niezbędna jest do stabilnego, bezpiecznego posadowienia Sokoła na lądzie w miejscu ekspozycyjnym.

Wynajęta, wyspecjalizowana firma za pomocą odpowiednio rozmieszczonych ośmiu hydraulicznych siłowników uniosła kadłub okrętu o kilkanaście centymetrów. Siłowniki, stanowiące równocześnie zintegrowany system elektronicznych dynamometrów, pozwalają, po zsumowaniu, wykazać zarówno całkowitą masę jak i precyzyjnie określić aktualny, zmieniony w stosunku do okrętu będącego w służbie, środek ciężkości.

Po synchronicznym uniesieniu okrętu i kilkunastominutowym ustabilizowaniu się wskazań, możliwe jest precyzyjne określenie całkowitej masy jako sumy z poszczególnych dynamometrów.

Przeprowadzone ważenie naszego Sokoła wykazało, że jego masa wynosi wg. wskazań 375 300 kg. Odczyt z przyrządów zostanie skorygowany według odpowiednich wzorów, co z kolei pozwoli dokładnie wskazać rozkład ciężarów co ważne jest do określenia nacisków jakie kadłub wywierać będzie na podłoże. Określony zostanie także nowy środek ciężkości. Wskazany odczyt zostanie także skorygowany poprzez odjęcie masy wszelkich podpór, które uniesione zostały wraz z kadłubem.

Szacuje się, że masa samego kadłuba wynosi ok. 350 ton. Tyle zatem waży nasz Sokół!

Fot. Henryk Nagrodzki (MMW)

Aktualności