A
a

Kadra Muzeum

Poniżej przedstawiamy schemat organizacyjny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kadra Muzeum

Poniżej przedstawiamy schemat organizacyjny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dyrekcja

Dyrektor

Tomasz Miegoń


sekretar...


Zastepca dyrektora

Aleksander Gosk


aleksander.g...

Sekretariat

Starszy Referent

Bożena Wojtowicz-Wojciechowska


sekretar...

Dział Finansowo-Kadrowy

Dział Finansowo-Kadrowy

Główna Księgowa Magdalena Gesek


magdalena.ge...

Dział Finansowo-Kadrowy

Starsza księgowa Mirosława Sawicka-Macholl


miroslawa.sawi...

Dział Finansowo-Kadrowy

Starsza Księgowa Anna Szyszkowska


anna.szyszko...

Dział Finansowo-Kadrowy

Specjalista ds. kadr i płac Katarzyna Zarzycka


finan...

Dział Finansowo-Kadrowy

Księgowa Ewa Maksymowicz-Świetlik


ewa.maksymow...

Dział Historyczno-Naukowy

Dział Historyczno-Naukowy

Kierownik Wirginia Węglińska


wirginia.weglin...

Dział historyczno-naukowy

Kustosz dr Marcin Kłodziński


Dział historyczno-naukowy

Adiunkt Oskar Myszor


Dział historyczno-naukowy

Asystent Adam Jarski


Dział historyczno-naukowy

Adiunkt Jacek Waryszak


Dział Opracowań muzealiów

Dział Opracowań Muzealiów

Kierownik Aneta Baranowska


aneta.baranow...

Dział Opracowań Muzealiów

Asystent Józef Głowacki


Dział Opracowań Muzealiów

Adiunkt Piotr Czerepak


Dział Opracowań Muzealiów

Młodszy dokumentalista
Aleksandra Słabońska-Płotka


Dział Opracowań Muzealiów

Asystent Dominika Kamińska


Dział edukacji i promocji

Dział Edukacji i Promocji

Kierownik Małgorzata Derlacz-Chmielowiec


malgorzata.derl...

Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. edukacji (rezerwacja) Alina Wróbel


alina.wro...

rezerwa...

Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. promocji Agnieszka Landowska


agnieszka.lando...

promoc...

Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. edukacji
Iwona Krysiewicz


iwona.krysiew...

Specjalista ds. sprzedaży

Sylwia Dusza


Sylwia.du...

Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (podczas gdy edukatorzy prowadzą zajęcia, nie mogą odebrać telefonu od Państwa. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy lub kontakt telefoniczny w terminie późniejszym).


Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Fotograf Henryk Nagrodzki


filmfoto...

Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Fotograf


Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Młodszy dokumentalista Małgorzata Bigaj


filmfoto...

Dział Konserwacji Zabytków

Dział Konserwacji Zabytków

Główny inwentaryzator - Kierownik Monika Mucha


konserwa...

Dział Konserwacji Zabytków

Renowator Piotr Karolak


karola...

Biblioteka

Biblioteka

Asystent
p.o. bibliotekarz
Oskar Myszor


oskar.mys...

Dział administracji

Dział administracji

Kierownik Marek Szymocha


marek.szy...

Dział administracji

Magazynier Tomasz Nozdrzykowski


logisty...

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Informatyk
Michał Choroszucha


michal.choros...

Kancelaria

Kancelaria

Starszy referent Bożena Kroplewska


muze...

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa

Specjalista ds. bezpieczeństwa Andrzej Jankowicz


pelnomocn...

Rada Muzeum

Decyzją nr 134/DEKiD MON z dnia 7 maja 2021 r. na kadencję 2021-2025 powołany zostaje nowy skład Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni:

  • wiceadmirał Krzysztof Jaworski
  • wiceadmirał Jarosław Ziemiański
  • kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec
  • dr hab. Piotr Majewski
  • dr Mariusz Kardas
  • dr Michał Niezabitowski
  • dr Anna Pastorek
  • dr Jan Tarczyński
  • Witold Głębowicz
  • Joanna Zielińska

Muzeum / Kadra i schemat organizacyjny