A
a

Kadra Muzeum

Poniżej przedstawiamy schemat organizacyjny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kadra Muzeum

Poniżej przedstawiamy schemat organizacyjny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dyrekcja

Zastepca dyrektora

Aleksander Gosk


Sekretariat

Referent

Bożena Wojtowicz-Wojciechowska


Dział Finansowo-Kadrowy

Dział Finansowo-Kadrowy

Główny Księgowy Jerzy Smoroń


Dział Finansowo-Kadrowy

Starsza księgowa Magdalena Gesek


Dział Finansowo-Kadrowy

Starsza Księgowa Anna Szyszkowska


Dział Finansowo-Kadrowy

Specjalista ds. kadr i płac Katarzyna Zarzycka


Dział Finansowo-Kadrowy

Księgowa Ewa Maksymowicz-Świetlik


Dział Historyczno-Naukowy

Dział Historyczno-Naukowy

Kierownik Wirginia Węglińska


Dział historyczno-naukowy

Asystent Adam Jarski


Dział historyczno-naukowy

Adiunkt Jacek Waryszak


Dział historyczno-naukowy

Młodszy dokumentalista
Oskar Myszor


Dział historyczno-naukowy

Adiunkt dr Marcin Kłodziński


Dział Opracowań muzealiów

Dział Opracowań Muzealiów

Kierownik Aneta Baranowska


Dział Opracowań Muzealiów

Asystent Józef Głowacki


Dział Opracowań Muzealiów

Adiunkt Piotr Czerepak


Dział Opracowań Muzealiów

Adiunkt Małgorzata Sawicka


Dział Opracowań Muzealiów

Kustosz Jacek Ostapkowicz


Dział Opracowań Muzealiów

Młodszy dokumentalista Aleksandra Słabońska-Płotka


Dział edukacji i promocji

Dział Edukacji i Promocji

Kierownik Małgorzata Derlacz-Chmielowiec


Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. edukacji (rezerwacja) Alina Wróbel


Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. promocji Agnieszka Landowska


Dział Edukacji i Promocji

Specjalista ds. edukacji
Iwona Krysiewicz


Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (podczas gdy edukatorzy prowadzą zajęcia, nie mogą odebrać telefonu od Państwa. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy lub kontakt telefoniczny w terminie późniejszym).


Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Pracownia Audiowizualizacji i Digitalizacji

Fotograf Henryk Nagrodzki


Dział Konserwacji Zabytków

Dział Konserwacji Zabytków

Główny inwentaryzator - Kierownik Monika Mucha


Dział Konserwacji Zabytków

Renowator Piotr Karolak


Biblioteka

Biblioteka

p.o. bibliotekarza Jacek Waryszak, Adiunkt


Stanowisko ds. marketingu

Specjalista ds. marketingu

Renata Stubińska


Dział administracji

Dział administracji

Kierownik Marek Szymocha


Dział administracji

Magazynier Tomasz Nozdrzykowski


Informatyk

Michał Choroszucha


Kancelaria

Kancelaria

Starszy referent Bożena Kroplewska


Specjalista ds. bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa

Specjalista ds. bezpieczeństwa Andrzej Jankowicz


Rada Muzeum

Decyzją nr 134/DEKiD MON z dnia 7 maja 2021 r. na kadencję 2021-2025 powołany zostaje nowy skład Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni:

  • wiceadmirał Krzysztof Jaworski
  • wiceadmirał Jarosław Ziemiański
  • kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec
  • dr hab. Piotr Majewski
  • dr Mariusz Kardas
  • dr Michał Niezabitowski
  • dr Anna Pastorek
  • dr Jan Tarczyński
  • Witold Głębowicz
  • Joanna Zielińska

Muzeum / Kadra i schemat organizacyjny