A
a

Aktualności muzeum

KIRASJERSKI PAŁASZ MARSZAŁKA JOFFRE

Stało się! Pandemia zamknęła także muzea. Wracamy zatem do szerszej obecności w sieci. Dzisiaj pierwsza z opowieści na czas pandemii. W jaki sposób tytułowy pałasz łączy się z polską Marynarką Wojenną? Wyjaśnienie znajdujemy we wspomnieniach komandora Borysa Karnickiego zatytułowanych "Marynarski worek wspomnień". Na str. 75 w rozdziale "Ostatnie dni pokoju" Karnicki opisuje frapującą historię swego promocyjnego pałasza (załączamy kopię szerszego opisu z książki).

Wyprodukowany w 1869 roku jako kirasjerski pałasz należał do stryja późniejszego Marszałka Francji J.J.C. Joffre, później jego samego. Joffre ofiarował go podczas I wojny światowej generałowi Józefowi Hallerowi. Ten przekazał podczas polskiej wojny 1919 roku generałowi dywizji Aleksandrowi Karnickiemu, ojcu Borysa. Przed promocją oficerską Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w 1930 roku, generał przerobił  rękojeść kirasjerskiego pałasza wg. wzoru Marynarki Wojennej i ofiarował synowi. Pałasz pozostał w gdyńskim mieszkaniu Borysa Karnickiego, gdy właściciel jako zastępca dowódcy ORP Wilk, poszedł w 1939 roku na wojnę.

Borys Karnicki do kraju po wojnie nie wrócił. Gdynia przeszła niemiecką okupację. Kirasjerski pałasz marszałka Joffre przepadł w zawierusze historii. Czy przetrwał wojnę? Czy możliwe, że istnieje do dzisiaj? Przypuszczalnie pytania te pozostaną bez odpowiedzi. Choć niewiarygodne z pozoru przypadki zdarzają się.
Ostatnio trafiliśmy na interesującą fotografię. Generał dywizji WP Aleksander Karnicki wspiera się na pałaszu, pozując do zdjęcia w towarzystwie oficerów polskiej misji wojskowej, wysłanej w 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego na rozmowy do dowódcy Armii Południa Rosji gen. Antona Denikina.
To ten sam pałasz, który po przeróbce stał się w 1930 roku promocyjnym pałaszem ppor. mar. Borysa Karnickiego.

Gen. dyw. Aleksander Karnicki szef Polskiej Misji Wojskowej

"Marynarski worek wspomnień"

str. 75 z opisem pałasza

Promocja SPMW 1930 - ppor. mar. Borys Karnicki stoi drugi z prawej

Aleksander i Borys Karniccy

kpt. mar. Borys Karnicki, dowódca ORP Sokół

Aktualności