A
a

Aktualności muzeum

Legenda ORP Orzeł – bezcenne zabytki w MMW!

Kolekcja Muzeum Marynarki Wojennej wzbogaciła się o bezcenne zabytki związane z wojenną legendą i tajemnicą ORP Orzeł. Są to: oryginalna bandera wojenna oraz mundur zastępcy dowódcy okrętu, porucznika marynarki Andrzeja Piaseckiego.

To właśnie on był inicjatorem udanej ucieczki okrętu z internowania w Tallinie, a dzięki zorganizowanemu sabotażowi uniemożliwił całkowite rozbrojenie Orła, zachowując na okręcie 6 torped. Po zejściu w Tallinie Henryka Kłoczkowskiego i objęciu dowództwa przez Jana Grudzińskiego, Piasecki awansował na jego zastępcę. Zatwierdzony na funkcji po dojściu okrętu do Wielkiej Brytanii uczestniczył we wszystkich patrolach bojowych Orła. Zginął wraz z całą załogą w trakcie szóstego patrolu na wodach Morza Północnego.

Bandera z ORP Orzeł

oraz mundur por. mar. Andrzeja Piaseckiego w MMW

Dyr. Tomasz Miegoń i kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Leszek Rościszewski

Mundur, uszyty przed wojną w renomowanej gdyńskiej firmie Kazimierza Balcerowicza, pod koniec lat 70. przekazany został przez rodzinę – wdowę Krystynę i syna Marka Piaseckiego – autorowi „Wielkich dni małej floty” Jerzemu Pertkowi. Intencją rodziny było docelowe umieszczenie munduru i bandery w Muzeum Marynarki Wojennej, w momencie gdy zbudowana zostanie jego docelowa siedziba. Do tego czasu Jerzy Pertek zdeponował banderę i mundur Andrzeja Piaseckiego w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, gdzie eksponowany był na wystawie stałej.
W 2021 r. dzięki współpracy obu muzeów zdemontowany został fragment poznańskiej wystawy i mundur oraz historyczna, wojenna bandera ORP Orzeł, zgodnie z wolą spadkobierców porucznika Andrzeja Piaseckiego, wróciły po 83 latach do Gdyni!

Fot. Henryk Nagrodzki (MMW)

por. mar. Andrzej Piasecki

Mundur por. mar. Piaseckiego z baretką Krzyża Walecznych

Bandera ORP Orzeł

Aktualności