A
a

Kalendarium historyczne

MARYNARZE W BITWIE WARSZAWSKIEJ

W operacji warszawskiej walczyły trzy bataliony pułku morskiego dowodzonego przez kpt. mar. Konstantego Jacynicza, jednostki Flotylli Wiślanej oraz pododdziały Komendy Portu Wojennego w Modlinie.

Marynarze w rejon walk przerzuceni zostali już 3 sierpnia. Pułk a zwłaszcza 1 Batalion Morski stoczył najcięższe boje 4 sierpnia. W toku prowadzonych ze zmiennym szczęściem walk do niewoli dostał się m.in. dowódca Pułku kpt. mar. Konstanty Jacynicz. Ciężkie walki marynarze prowadzili w obronie Makowa Mazowieckiego, gdzie 9 sierpnia ranny został ks. Władysław Miegoń. Straty w ciągłych, intensywnych walkach od Ostrołęki do Przewodowa sięgnęły 64% stanu osobowego.

14 sierpnia Batalion w składzie 4. Pomorskiego Pułku Piechoty otrzymał zadanie obrony Płońska. Następnego dnia batalion szczególnie ciężko walczył pod Ćwiklinem (na pn od Płońska).

Marynarze skierowani zostali także do wsparcia garnizonu Toruń – dowódca obrony miasta utworzył własny odwód ruchomy dowodzony przez kpt. mar Włodzimierza Steyera (dowódcy 3 Batalionu Morskiego).  Drugi Batalion Morski (dowódca por. mar. Józef Czechowicz) otrzymał pierwsze zadanie bojowe 14 sierpnia w rejonie Lubicza nad Drwęcą.

Ogółem w  bitwie warszawskiej walczyło 1704 marynarzy oraz ks. Wł. Miegoń. Posiadali 1556 różnorodnych karabinów oraz 12 ckm. W ciągu 31 dni walk straty wyniosły 684 stanu osobowego to znaczy około 41%.  Za wyróżnienia w walkach marynarze z Pułku Morskiego otrzymali 12 krzyży wojennych Virtuti Militari.

Także jednostki pływające Flotylli Wiślanej uczestniczyły w walkach – wspierając działania wojsk lądowych m.in. w rejonie Włocławka i Płocka. Utracono 3 statki uzbrojone, zginęło siedmiu marynarzy.

Desant marynarzy na froncie lądowym

II kompania Batalionu Morskiego wraz z dowództwem Batalionu

Marynarze Batalionu Morskiego w okopach

Grób poległego w przeddzień Bitwy Warszawskiej ppor. mar Jerzego Pieszkańskiego

Obelisk na mogile 53 marynarzy I Batalionu poległych w bitwie pod Ostrołęką

Toruń - 5.06.1921. Dekoracja marynarzy na pokładzie monitora ORP „Warszawa”

Muzeum / Kalendarium Historyczne