A
a

Edukacja

Mundur marynarski

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jaka jest historia marynarskiego munduru oraz jak zmieniał się on w historii marynarki. Nauczą się rozpoznawać i nazywać jego podstawowe elementy. Będą też mogli wykonać własnoręcznie tradycyjny kołnierz marynarski, który zabiorą jako pamiątkę z wizyty w Muzeum Marynarki Wojennej.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci klas IV-V szkoły podstawowej.

Czas trwania 60 minut

Cena 15 zł/osoby

Grupa min. 10 osób, maks. 25 osób

Edukacja