A
a

Muzealia

MUZEALIA

Udostępnianie Muzealiów

Do najważniejszych zadań Działu Opracowań Muzealiów należy pozyskiwanie i opracowywania naukowe muzealiów (artefaktów), prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz opracowywanie naukowe kart ewidencyjnych. Pracownicy Działu Opracowań Muzealiów organizują również wystawy szeroko związane z tematyką morską, szczególnie skupiając się na aspektach powiązanych z Marynarką Wojenną. Dział czuwa również nad bezpiecznym przechowywaniem zbiorów w poszczególnych magazynach muzealnych, jak również nad muzealiami znajdującymi się na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego MMW.

Cennik

Cennik opłat za przygotowanie:
- cyfrowych muzealiów,
- innych informacji sektora publicznego, zapisanych na nośniku cyfrowym zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem
MUZEALIA
USŁUGA

1. Zdjęcia obiektów (muzealiów) trójwymiarowych (przestrzennych)

Obiekty (muzealia – militaria, mundury, makiety) – o wymiarze max. do 1mx1m, znajdujące się w budynku MMW (sale wystawiennicze/magazyny) oraz na ekspozycji plenerowej

Kod Usługa Cena (brutto)
1 prawo do publikacji niekomercyjnej: za 1 zdjęcie/klatka 25 zł
2 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie do 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcia/klatka 45 zł
3 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie powyżej 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
4 okładka książki: za 1 zdjęcie/klatka 110 zł/h
5 strona internetowa: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
6 materiały reklamowe /broszury, plakaty, foldery: za 1 zdjęcie/klatka 55 zł

Obiekty (muzealia – militaria, mundury, makiety) – o wymiarze powyżej 1mx1m, znajdujące się w budynku MMW (sale wystawiennicze/magazyny) oraz na ekspozycji plenerowej

Kod Usługa Cena
7 prawo do publikacji niekomercyjnej: za 1 zdjęcie/klatka 35 zł
8 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie do 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 55 zł
9 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie powyżej 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 75 zł
10 okładka książki: za 1 zdjęcie/klatka 110 zł
11 strona internetowa: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
12 materiały reklamowe /broszury, plakaty, foldery: za 1 zdjęcie/klatka 55 zł

2. Zdjęcia obiektów (muzealiów) płaskich

Obiekty (muzealia - sztandary, bandery, medale odznaczenia, plakiety pamiątkowe)

Kod Usługa Cena
13 prawo do publikacji niekomercyjnej: za 1 zdjęcie/klatka 35 zł
14 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie do 1000 egzemplarzy:za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
15 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie powyżej 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 75 zł
16 okładka książki: za 1 zdjęcie/klatka 110 zł
17 strona internetowa: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
18 materiały reklamowe /broszury, plakaty, foldery: za 1 zdjęcie/klatka 55 zł

Obiekty (muzealia - obrazy olejne, pastele, akwarele, grafiki)

Kod Usługa Cena
19 prawo do publikacji niekomercyjnej: za 1 zdjęcie/klatka 55 zł
20 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie do 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł
21 prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie powyżej 1000 egzemplarzy: za 1 zdjęcie/klatka 85 zł
22 okładka książki: za 1 zdjęcie/klatka 110 zł
23 strona internetowa: za 1 zdjęcie/klatka 75 zł
24 materiały reklamowe /broszury, plakaty, foldery: za 1 zdjęcie/klatka 65 zł

Dyrektor Muzeum może przyznać indywidualną zniżkę opłaty za przygotowanie materiałów do celów niekomercyjnych, na podstawie odrębnego wniosku skierowanego w formie elektronicznej na adres:
sekretar...

Płatności należy dokonać na podstawie faktury przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Muzeum:
35 11 30 1121 0006 5623 5720 0001