A
a

Aktualności muzeum

NABÓR ARTYKUŁÓW BIULETYNU HISTORYCZNEGO MMW

Szanowni Państwo, zachęcamy do publikowania wyników swoich badań w przyszłorocznym, 37. już numerze „Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni”. Propozycje tekstów muszą być związane z szeroko rozumianą tematyką oręża morskiego oraz posiadać aparat naukowy. Mile widziane są różne formy publikacji, w tym: artykuły naukowe, krytyczne edycje materiałów źródłowych, komunikaty, a także recenzje. Każdy ze zgłoszonych tekstów poddawany zostanie ocenie merytorycznej i zewnętrznym recenzjom wydawniczym. Redakcja Biuletynu Historycznego, zgodnie z Regulaminem Wydawniczym, przewiduje honoraria dla autorów za przyjęte do druku materiały.

Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania należy przesyłać na adres mailowy Sekretarza Redakcji dr. Marcina Kłodzińskiego: marcin.klodzinski@muzeummw.pl do końca grudnia 2021 r.

Aktualności