A
a

Aktualności muzeum

NOWA DROGA TECHNICZNA

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000 zł udało się wybudować drogę techniczną z fragmentem chodnika na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego. Wymagało to sporego wysiłku w tych trudnych pandemicznych czasach, ale udało się! Dziękujemy za wspólne starania!

Fot. H. Nagrodzki/MMW!

PLANSZA INFORMACYJNA

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

BUDOWA DROGI TECHNICZNEJ

Aktualności