A
a

Aktualności muzeum

NOWA INWESTYCJA W MMW

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000 zł, planuje rozpocząć inwestycję w postaci wybudowania drogi technicznej z fragmentem chodnika oraz wykonania zadaszenia wspólnego dla 3 armat na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego.

NOWA INWESTYCJA W MMW

Aktualności