A
a

Aktualności muzeum

NOWY MODEL ORP BŁYSKAWICA W MUZEUM

Dzięki hojności pana Zbigniewa Kluka, marynarza służącego najpierw na ORP Burza, a później ORP Błyskawica, zapalonego modelarza, Muzeum otrzymało piękny model Błyskawicy z 1941 r., oczywiście wykonany przez pana Zbigniewa.

Od wczesnych lat młodości pan Zbigniew zajmuje się modelarstwem i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni już jest w posiadaniu kilku modeli wykonanych przez niego. Serdecznie dziękujemy!

Aktualności