A
a

Aktualności muzeum

Nowy nabytek w Muzeum MW

NOWY NABYTEK w Muzeum MW!
Skontaktowała się z nami Pani Sue Granshaw z UK - jej ojciec przekazał jej wyjątkowy obiekt, srebrną szkatułkę z wygrawerowanym napisem ‘ORP Garland, Middlesbrough, May 1942’ z prośbą, aby przekazała ją w darze do polskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Szkatułkę odziedziczył po swoim ojcu, Cecilu Janes (1903 - 1975), który w czasie II wojny światowej pracował w stoczni Middlesbrough Shipyard. ORP GARLAND przechodził przegląd i przezbrojenie w stoczni od 28 lutego do 5 maja 1942 roku. Wdzięczna załoga wraz z dowódcą kmdr. ppor. Henrykiem Eibel, za świetną robotę i idealne dopilnowanie wszystkiego, sprezentowała panu Cecilowi (na zdjęciu) srebrną szkatułkę.
Pamiątkowa szkatułka, po przejściu przez ręce trzech pokoleń rodziny Janes, trafiła dziś, dzięki szczodrości potomków angielskiego stoczniowca, do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w Polsce – zgodnie z życzeniem pana Davida Janes, syna Cecila. Dziękujemy!
THANK YOU!

Pani Sue Granshaw dołączyła taką informację o swoim dziadku:
„Cecil Edgar JANES urodził się w 1903 r. w Portsmouth w hrabstwie Hampshire w Anglii, a 1 września 1919 r. rozpoczął pracę jako praktykant w stoczni w Portsmouth. Po latach pracy został inspektorem stoczniowym w Portsmouth Dockyard, bazie marynarki wojennej na południowym wybrzeżu Anglii, która budowała, naprawiała i poddawała konserwacji okręty wojenne.
W październiku 1939, po wybuchu II wojny światowej, przeniósł się do Middlesbrough w North Yorkshire w Anglii i pozostał tam do kwietnia 1943. To tam, pracując w Smith’s Dock Company, nadzorował remont polskiego okrętu wojennego ORP Garland w okresie od 28 lutego 1942 r. do 5 maja 1942 r. Srebrna szkatułka była dla niego prezentem od dowódcy i załogi ORP Garland w podziękowaniu za pomoc w naprawie okrętu.
Pan Cecil Janes później służył na Gibraltarze w latach 1943–1946, po czym wrócił do Portsmouth, gdzie zakończył karierę stoczniowca i przeszedł na emeryturę w 1968 r. Zmarł w maju 1975 r.
Cecil był żonaty i miał jednego syna, Davida Anthony’ego Petera JANESA (1943-2018). Wnuczki Cecila, Susan GRANSHAW i Helen YOUNG, zostały doroczyńcami Muzeum MW przekazując historyczną szkatułkę do zbiorów muzeum.”

Cecil Edgar JANES was born in 1903 in Portsmouth, Hampshire, England and started as a shipwright’s apprentice on 1 September 1919. He worked his way up to become an Inspector of Shipwrights serving in Portsmouth Dockyard, a naval base on the South coast of England responsible for building, repairing and maintaining warships.
In October 1939, following the outbreak of the Second World War, he moved to Middlesbrough, in North Yorkshire, England and remained there until April 1943. It was here working at Smith’s Dock Company that he oversaw the refit of the Polish warship ‘ORP Garland’ between 28 February 1942 and 5 May 1942. The silver box was a gift to him from the captain and crew of ‘ORP Garland’ in gratitude of his assistance in the repair of the vessel.
He later served in Gibraltar between 1943 and 1946 before returning to Portsmouth to complete his career, retiring in 1968. He died in May 1975.
Cecil was married with one son, David Anthony Peter JANES (1943 – 2018). Cecil’s granddaughters Susan GRANSHAW and Helen YOUNG have donated this box to the Polish Museum.

Aktualności