A
a

Aktualności muzeum

NOWY SERWER W MMW

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni informuje, że zrealizowało projekt w postaci modernizacji informatycznej muzeum. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do korzystania ze stanowiska komputerowego, które zostało utworzone w bibliotece muzealnej do wykonywania kwerend zbiorów MMW, w tym zbioru bibliotecznego.

Aktualności