A
a

Muzeum marynarki wojennej w gdyni

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ na stałe już wrosło w gdyński pejzaż. Dziś trudno wyobrazić sobie Skwer Kościuszki bez wspaniałej sylwetki "Błyskawicy" czy też Bulwar Nadmorski pozbawiony Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego. Upowszechnianie i popularyzacja historii Marynarki Wojennej RP to jeden z głównych filarów naszej działalności. Oferta ekspozycyjna, prezentująca bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu, skierowana jest do wszystkich, chcących poznać ten rozdział historii naszego kraju.

Utrzymująca się od wielu lat wysoka popularność naszej placówki jest dowodem i wskaźnikiem zainteresowania dziejami Marynarki Wojennej RP. Utwierdza nas również w przekonaniu o potrzebie kontynuacji tego dzieła i rozwijania działalności. Rosnąca popularność Muzeum Marynarki Wojennej wywołuje również systematyczny napływ bezcennych eksponatów i pamiątek, które w nieoceniony sposób wzbogacają muzealne zasoby.

Muzeum marynarki wojennej w gdyni

Muzeum / O muzeum MW

KALENDARIUM

Muzeum bezdomne

Zły stan techniczny muzealnego budynku skutkujący początkowo, ze względu na bezpieczeństwo, ograniczeniem liczby zwiedzających, wymusił w maju 1969 r. decyzję o całkowitym zamknięciu obiektu. Tymczasową ekspozycję oddano do zwiedzania  9 maja 1970 r., w budynku dawnego kina przy Klubie Marynarki Wojennej.

W marcu 1974 r., w związku z budową Bulwaru Nadmorskiego, musiano zburzyć nieużytkowany budynek Muzeum.

Z chwilą zamknięcia ekspozycji muzealnej i wyburzenia starego gmachu Muzeum, ówczesny dowódca Marynarki Wojennej, wiceadm. Ludwik Janczyszyn podjął decyzję o przekształceniu dotychczasowego dziedzińca wystawowego w reprezentacyjny teren eksponujący broń morską. Uroczyste otwarcie Ekspozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego nastąpiło 26 czerwca 1975 roku.

Stan techniczny ORP Burza, szczególnie poważne osłabienie blach poszycia, sprawił że 1 maja 1976 r. w rolę okrętu-muzeum wcielił się kolejny weteran II wojny światowej, słynny niszczyciel ORP Błyskawica.Dach dla historii Marynarki Wojennej

W drugiej połowie lat 90., skupieni wokół dowódcy MW admirała floty Ryszarda Łukasika, działacze krajowych i zagranicznych organizacji kombatanckich, historycy współpracujący z Muzeum, władze samorządowe Gdyni i wiele innych osób doceniających znaczenie historii morskiej, rozpoczęli działania na rzecz nowej siedziby Muzeum MW. Powołano Fundację "O dach dla historii Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej".

W 80. rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej, 28 listopada 1998 roku, akt erekcyjny wmurował Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, wiceminister Obrony Narodowej Piotr Urbankowski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dowódca MW admirał floty Ryszard Łukasik, dyrektor Muzeum MW kmdr por. Zbigniew Wojciechowski oraz prezes Fundacji kmdr Jerzy Komorowski.

Problemy natury głównie finansowej, ale i organizacyjnej sprawiły, że powstawanie muzealnej siedziby rozciągnęło się na wiele lat.  Budowę rozpoczęto w 2002 roku ze środków zgromadzonych przez Fundację, pochodzących zarówno od dużych instytucji, jak i setek darczyńców z kraju i zagranicy. Na uroczystość otwarcia nowej siedziby czekać musiano ponad 10 lat, do 28 listopada 2012 roku.

Budynek zaprojektowany przez Krzysztofa Kozłowskiego, we wspólnej architektonicznej bryle z Muzeum Miasta Gdyni, o kubaturze 17 830 m3, zajmuje powierzchnię użytkową 3 136 m2.

MISJA MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI