A
a

Aktualności muzeum

Objęcie honorowym mecenatem ORP Błyskawica

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ NA ORP BŁYSKAWICA!
Nazwa Błyskawica pojawiła się w historii naszej Marynarki Wojennej 85 lat temu. To wtedy 1 października 1936 roku, w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes, nazwę najsłynniejszemu polskiemu okrętowi nadała hrabina Cecylia Raczyńska, żona Edwarda, ambasadora RP w Londynie, ceremonialną formułę matki chrzestnej kończąc słowami: „…nadaję Ci imię Błyskawica”. Wcześniej wodowano tutaj bliźniaczego Groma. W niedzielę 27 czerwca 2021 r., w dniu Święta Marynarki Wojennej, na pokładzie okrętu, córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich, panie VIRIDIANNA REY i KATARZYNA RACZYŃSKA, obejmą honorowym mecenatem ORP Błyskawica - słynnego chrześniaka Cecylii. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Marynarką Wojenną RP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Patroni honorowi wydarzenia: Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych

PROGRAM – 27 czerwca 2021 r.

 

13:00 Nabrzeże Pomorskie (wydarzenie otwarte dla widzów)

Uroczystość objęcia ORP Błyskawica honorowym mecenatem przez Katarzynę Raczyńską i Viridiannę Rey, córki Edwarda Bernarda Raczyńskiego i Cecylii Raczyńskiej, matki chrzestnej okrętu.

Wydarzeniu towarzyszyć będą honory czynione przez Marynarkę Wojenną RP zgodnie z ceremoniałem morskim, z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

16:00 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dla zaproszonych gości)

Sala Audytoryjna – Seminarium historyczne poświęcone Cecylii i Edwardowi Raczyńskim:

–  „Edward Raczyński (1891-1993) – najwybitniejszy dyplomata Drugiej Rzeczypospolitej” – dr hab. Krzysztof Kania, profesor UMK;

– „ORP Błyskawica” – Tomasz Miegoń, dyrektor MMW;

– „Cecylia Raczyńska – wspomnienia rodzinne” – Katarzyna Raczyńska i Viridianna Rey;

– „Rodzina Raczyńskich i Fundacja im. Raczyńskich” – Mikołaj Pietraszak-Dmowski, sekretarz Zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

18.00 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dla zaproszonych gości)

„Dęby z Rogalina i polskie morze. Cecylia i Edward Raczyńscy” – uroczyste otwarcie wystawy przez Katarzynę Raczyńską i Viridiannę Rey

Po części oficjalnej pokaz mody z lat 30./40. XX w., inspirowany postacią Cecylii Raczyńskiej

 

Wystawa zostanie udostępniona dla zwiedzających 29 czerwca na okres ok. 3 miesięcy.

 

 

Aktualności