A
a

Aktualności muzeum

PAMIĄTKI Z ORP ORZEŁ TRAFIŁY DO MUZEUM

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wzbogaciło swoje zasoby o kolekcję pamiątek, które pozostały po genialnym nawigatorze - poruczniku marynarki Marianie Mokrskim. Oficer służył na pokładzie legendarnego polskiego okrętu podwodnego „Orzeł”, który na przełomie maja i czerwca 1940 roku zatonął wraz z całą załogą na Morzu Północnym, w niewyjaśnionych do dnia dzisiejszego okolicznościach. Darczyńcą pamiątek jest mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej córka siostry Mariana Mokrskiego - Maria Potocka.

Wyjątkową kolekcję tworzą liczne zdjęcia, prywatne listy kierowane do matki i sióstr, dokumenty z przebiegu służby oraz należące do polskiego oficera wieczne pióro przywiezione z rejsu szkoleniowego. Zbiór dokumentów składający się z ponad 50 elementów wraz z piórem został przekazany na ręce Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Tomasza Miegonia przez dra Huberta Jando i Grzegorza Świątka, którzy od lat organizują ekspedycje, których celem jest odnalezienie wraku zaginionego „Orła”. Spuścizna po poruczniku Mokrskim trafiła do gdyńskiego muzeum dzięki kontaktom nawiązanym przez trójmiejskich poszukiwaczy z rodziną polskiego oficera, reprezentowaną przez Marię Potocką.
Podporucznik Marian Mokrski służył na „Orle” od 1 maja 1939 roku. W trakcie kampanii wrześniowej wraz z okrętem wyszedł w rejs po rozpoczęciu działań wojennych. Po internowaniu okrętu w estońskim Tallinnie brał czynny udział w ucieczce „Orła” do Wielkiej Brytanii. Opierając się na spisie latarni morskich samodzielnie nakreślił z pamięci mapy Bałtyku i cieśnin duńskich. Dzięki nim okręt ścigany przez floty Niemiec i ZSRR przeszedł przez Morze Bałtyckie i Morze Północne, by ostatecznie dotrzeć do brzegów Wielkiej Brytanii. Polski oficer brał udział we wszystkich siedmiu rejsach patrolowych „Orła”, odbytych u boku Royal Navy. W dniu 10 czerwca 1940 r. został uznany za zaginionego wraz z całą załogą.
„Naszym głównym celem jest nie tylko odnalezienie wraku „Orła”, ale też kultywowanie pamięci o jego bohaterskiej załodze. Przekazywana dzisiaj kolekcja jest kolejnym dużym krokiem w tym kierunku. Marian Mokrski pisał w liście do matki wysłanym kilka miesięcy przed wybuchem wojny, że jego marzeniem jest służba na „Orle”. Marzenie to, jak wiemy, się ziściło, okręt przyniósł wybitnemu nawigatorowi wieczną sławę, ale stał się też jego grobem”- stwierdził Grzegorz Świątek.
„Pamiątki poszerzą stale rosnący zbiór eksponatów związanych z historią „Orła”, które od lat gromadzimy w muzeum. Wśród nich znajdują się między innymi unikatowe odznaczenia i szabla dowódcy okrętu, dokumentacja i elementy umundurowania członków załogi, dokumenty z procesu pierwszego dowódcy „Orła” oraz tabliczka z boi ratunkowej okrętu zdemontowana podczas jego remontu w brytyjskiej stoczni w Dundee” – dodał Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Fot. H. Nagrodzki/MMW.

Aktualności