A
a

Aktualności muzeum

PAMIĘCI KOMANDORA WIENCZYSŁAWA KONA

W 39 rocznicę śmierci wybitnego człowieka polskiego morza, oficera Marynarki Wojennej, kapitana żeglugi wielkiej Wienczysława Kona objęliśmy opiekę nad zagrożoną likwidacją mogiłą Komandora na witomińskim cmentarzu. Na wniosek Muzeum Marynarki Wojennej IPN uznał, iż jest to prawnie chroniony Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski.

Wienczysław Kon (6 X 1912 – 15 VII 1983) był absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu (promocja 1934). Początkowy przydział – Kadra Floty w Gdyni, następnie oficer wachtowy na „Burzy” i „Iskrze”, później Flotylla Pińska wreszcie funkcja oficera flagowego szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.
W maju 1939 r. przydzielony na ORP Błyskawica wraz z okrętem, w obliczu wybuchu wojny, przechodzi do Wielkiej Brytanii. Bierze udział w pierwszych patrolach bojowych, kampanii norweskiej, ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki, ochronie atlantyckich konwojów.
Skierowany na szkolenia specjalistyczne kończy kursy zwalczania okrętów podwodnych, radiolokacji i systemów łączności. Jako wysokiej klasy specjalista prowadzi zajęcia w Szkole Podchorążych MW.
W 1943 r. obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy ORP Piorun. Uczestniczy w osłonie konwojów atlantyckich, działaniach wspierających lądowanie aliantów w Normandii, uczestniczy w bitwach z niszczycielami niemieckimi pod Ouessant i Jersey.
Po zakończeniu działań wojennych delegowany do głównej kwatery wojsk alianckich w Oslo, gdzie jest oficerem łącznikowym ds. polskich przesiedleńców. Następnie w Londynie w Biurze Studiów KMW. W 1946 r. awansowany na stopień komandora podporucznika pełni służbę w Wydziale Marynarki Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie decyduje się na powrót do kraju. Powołany powtórnie do Marynarki Wojennej zostaje kierownikiem katedry łączności w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. Na fali czystek stalinowskich zwolniony ze służby. Jako ceniony fachowiec w dziedzinie łączności i technik radarowych znajduje zatrudnienie w Politechnice Gdańskiej oraz Instytucie Morskim. Następnie wiąże się z cywilnym szkolnictwem morskim. Jest organizatorem i dyrektorem Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Państwowej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pływa na statkach jako kierownik praktyk, oficer i kapitan, jest ławnikiem Izby Morskiej.

W rocznicę śmierci Komandora

Grób Weterana

Mogiła Ireny i Wienczysława Konów

Uznanie wniosku Muzeum Marynarki Wojennej

ORP Gryf, por. mar. W. Kon (za adm. Unrugiem) - 1938 r.

Kadra oficerska ORP Błyskawica 1940 r. (W. Kon piąty od lewej)

Komandor Wienczysław Kon – kawaler Orderu Polonia Restituta, Krzyża Walecznych, Order of the British Empire – bohater wojenny, prekursor nowoczesnych metod szkolenia nawigatorów, wychowawca kadr morskich, międzynarodowy autorytet, autor literatury fachowej i wspomnieniowej.

Wienczysław Kon, „Atlantyckie patrole”:
Wyjątkowo celnie poszła równiutka seria z naszych Boforsów w kierunku jednego z niżej lecących Heinkli. Samolot stracił pewność swego lotu, zaczął się zniżać i znikł z oczu za którymś z górskich szczytów. Na drugi dzień norwescy rybacy przywieźli nam na kutrze kawał skrzydła z tego jedynego zestrzelonego nad Skjelfiordem samolotu. Wycięto z niego później sylwetkę Heinkla 111 i umieszczono ją na pamiątkę na ścianie mesy… Dzisiaj, ta zachowana pamiątka zwycięskiego boju z Luftwaffe, stanowi cenny eksponat wystawy MMW „Wierny okręt” na ORP Błyskawica.

Zdjęcia: Małgorzata Derlacz – Chmielowiec (MMW), archiwum MMW, NAC

kmdr ppor. Wienczysław Kon

prowadzi zajęcia w OSMW

kpt.ż.w. Wienczysław Kon

Aktualności