A
a

Aktualności muzeum

PAMIĘCI MARYNARZY POLSKICH – POLEGŁYCH, POMORDOWANYCH, ZMARŁYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Publikujemy najpełniejszą z dotąd upowszechnianych listę strat polskiej Marynarki Wojennej poniesionych podczas II wojny światowej. Umieściliśmy na niej nazwiska marynarzy, podoficerów i oficerów zebrane w oparciu o dostępne materiały źródłowe. Wykaz podzielony jest na trzy grupy: POLEGLI W OBRONIE WYBRZEŻA 1939; POLEGLI W DZIAŁANIACH NA ZACHODZIE 1939 – 1945; POLEGLI, POMORDOWANI I ZMARLI PODCZAS OKUPACJI, W NIEWOLI I NA INTERNOWANIU.

Nazwiska w każdej z grup uszeregowane zostały w porządku alfabetycznym. W kilku przypadkach znaleźli się na liście żołnierze formacji lądowych, przydzieleni do struktur Marynarki Wojennej.

Kościół Św. Michała Archanioła

Gdynia Oksywie - Mały Panteon

Polskiej Marynarki Wojennej

Aktualności