A
a

Kalendarium historyczne

PIERWSZY DOWÓDCA FLOTYLLI WIŚLANEJ

Rozkaz Dowódcy Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie generała Bolesława Roji o treści: "sztabs-kapitan Władysław Nawrocki obejmuje rozkazem komendy wojsk polskich, komendę flotylli i żeglugi na Wiśle. Kraków dnia 1 listopada 1918", czyni z kapitana Władysława Nawrockiego, od tego momentu komendanta Wojskowej Flotylli Wiślanej, pierwszego dowódcę, pierwszej formacji, mogącej być uznaną za zalążek przyszłej Marynarki Wojennej, na cztery tygodnie przez słynnym rozkazem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską…”. Zadaniem nowej formacji było przejmowanie taboru pływającego austro-węgierskiej K.u.K. Weichsel Flotille.

Kapitan Nawrocki pozostaje na tym stanowisku do 16 stycznia 1919, kiedy to na własną prośbę przechodzi do Dowództwa Okręgu Generalnego w Kielcach i 26 Pułku Piechoty oraz zastępcy okręgowego inspektora piechoty.

W rodzinnych papierach zachowało się kilka cennych dokumentów  z okresu dowodzenia przez kpt. Nawrockiego  Flotyllą Wiślaną. Jest więc „Legitymacya” z przydziałem służbowym: „komendant Flotylli wiślanej” i własnoręcznym podpisem kapitana Nawrockiego. Unikatowa „Książeczka poborowa na sorty oficerskie” wykorzystująca jeszcze austro-węgierski druk, ale z polską pieczęcią „Komenda Flotylli Wiślanej w Krakowie”, gdzie przeczytać możemy, że kapitan Nawrocki pobrał m.in.: „1 płaszcz, 1 koszulę, 1 p. skarpetek…, na pieczątce widzimy datę: „3 NOV 1918” poświadczone podpisem i trudną do identyfikacji cesarsko-królewską pieczęcią.

Krótki, krakowski epizod pierwszej formacji pod biało-czerwoną banderą i epizod w wojskowej karierze kapitana Władysława Nawrockiego, stanowią jedne z pierwszych śladów działań marynarzy w odradzającej się Rzeczypospolitej. Przejęty pływający tabor rzeczny – statki i motorówki, po pierwszym okresie koncentracji w Krakowie, przebazowano do Modlina.

kpt. Władysław Nawrocki

K.u.K. Weichsel Flotille

Życiorys

kapitana

Władysława Nawrockiego

Muzeum / Kalendarium Historyczne