A
a

Kalendarium historyczne

POCZĄTKI SZKOLNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ

Kadrę oficerską odrodzonej Rzeczypospolitej tworzyli marynarze służący we flotach państw zaborczych. Myśląc o budowie i rozwoju Marynarki Wojennej oczywistym było, że jednym z warunków jest stworzenie własnego systemu kształcenia kadr. Rozpoczęto od szkolenia specjalistów morskich, następnym krokiem było uruchomienie szkolenia oficerów. 20 marca 1921 zorganizowano i uruchomiono w Toruniu Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej. W pierwszym kursie wzięło udział 22 oficerów i podoficerów. Dowódcą został kmdr ppor. Adam Mohuczy, a kierownikiem nauk kmdr ppor. Włodzimierz Steyer.

W przyspieszonym procesie kształcenia szkolono podchorążych i oficerów młodszych z innych rodzajów wojsk, którzy zdecydowali się na służbę w Marynarce Wojennej. Program kursów obejmował przedmioty dotyczące nawigacji , budowy okrętów, uzbrojenia okrętowego oraz taktyki morskiej. Szkolenie teoretyczne (10 miesięcy) i praktyczne (8 miesięcy) podzielono na dwie części. Po pierwszej części szkolenia teoretycznego słuchacze odbywali 4-miesięczną praktykę na okrętach na stanowiskach podoficerskich, po drugiej części – na stanowiskach oficerskich. Zajęcia prowadzili obok etatowej kadry Kursów, oficerowie Departamentu dla Spraw Morskich, Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, szkół wojskowych garnizonu toruńskiego oraz wykładowcy szkół cywilnych. Borykano się także z niedostatkiem pomocy dydaktycznych podręczników i literatury fachowej. Naukę na pierwszym kursie rozpoczęło 22 słuchaczy, z których 18 ukończyło kurs 1 października 1922. Drugi kurs trwał od 1 września 1921 do 1 października 1923 roku – ukończyło go wszystkich 10 przyjętych (9 oficerów i 1 podoficer). Od 1 października 1922 trwał trzeci kurs, rozpoczęty przez 14 słuchaczy, a ukończony 15 grudnia 1924 roku przez 11.

Pierwsza siedziba Tymczasowych Kursów Instruktorskich w Toruniu

Dzisiejszy wygląd willi przy ul. Fredry

Pierwsza siedziba (1922 - 1925) OSMW w Toruniu

Wreszcie 1 października 1922 roku powołano do życia, także w Toruniu, Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej – jej pierwszym komendantem pozostał kmdr ppor. Adam Mohuczy, a absolwenci kursów drugiego i trzeciego Tymczasowych Kursów Instruktorskich otrzymali już dyplomy ukończenia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Zgodnie z kryteriami dla wszystkich szkół oficerskich, nauka trwała 2 lata, od 1924 – 3 lata. W pierwszych latach istnienia w OSMW otwarto tylko Wydział Morski (od 1931 także Wydział Techniczny a od 1935 Wydział Administracyjny). W 1928 roku OSMW, przemianowano na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej.

Muzeum / Kalendarium Historyczne