A
a

Kalendarium historyczne

PODNIESIENIE POLSKIEJ BANDERY NA ORP ORZEŁ

26 stycznia 1939 rozpoczęły się ostateczne próby odbiorcze najnowszego nabytku Marynarki Wojennej - nowoczesnego okrętu podwodnego ORP Orzeł, po zakończeniu których 2 lutego w basenie holenderskiej stoczni De Schelde we Vlissingen odbyło się oficjalne przekazanie okrętu i uroczyste podniesienie na nim polskiej bandery wojennej. Dowódcą okrętu został kmdr ppor. Henryk Kłoczkowski. Oba zamówione w holenderskich stoczniach okręty podwodne - prototypowy Orzeł i bliźniaczy Sęp - zaliczały się do najnowocześniejszych ówcześnie jednostek tej klasy na świecie.

ORP Orzeł był okrętem wyjątkowym także z tego powodu, że jego budowa sfinansowana została w znaczącej części ze środków zgromadzonych w wyniku wieloletniej zbiórki społecznej.

Na stoczniowej pochylni

Próby zanurzenia w stoczniowym basenie

Przed podniesieniem bandery

Gdynia zobaczyła Orła 10 lutego 1939 roku – jego przyjście do kraju stanowiło kulminacyjny punkt obchodów rocznicy Zaślubin Polski z morzem. Patriotyczna manifestacja  zgromadziła tego dnia w rejonie Nabrzeża Pomorskiego kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

W historii polskiej Marynarki Wojennej ORP Orzeł jego losy, internowanie i ucieczka z Tallina, przedarcie się do Wielkiej Brytanii, walka u boku Royal Navy wreszcie niewyjaśniona do dzisiaj tajemnica zaginięcia przeszły do legendy. Wciąż trwają dociekania nad przebiegiem tragicznego, ostatniego patrolu. Organizowane są kolejne ekspedycje próbujące zlokalizować wrak polskiego okrętu.

Muzeum / Kalendarium Historyczne