A
a

Aktualności muzeum

PORANKI Z BAJKAMI

Już od 21 marca, przez cztery kolejne poniedziałki o godz. 11.00, zapraszamy nieodpłatnie dzieci do lat 7 na KINO BEZ BARIER JĘZYKOWYCH!!! Szczególnie zapraszamy dzieci z Ukrainy, ale nie tylko… Bardzo chcemy, aby wspólne oglądanie bajek przez dzieci polskie i ukraińskie wpłynęło pozytywnie na ich integrację:)

Partnerem przedsięwzięcia jest Festiwal Kinolub, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie bajek!

KINO BEZ BARIER JĘZYKOWYCH

Aktualności