A
a

Sklep Muzeum MW

Zasady zamawiania w sklepiku internetowym

Wszystkie towary widoczne na stronie internetowej są również dostępne w sprzedaży stacjonarnej - w sklepiku muzealnym.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie za pośrednictwem kuriera po wcześniejszym uregulowaniu należności za zamówiony towar na rachunek bankowy:
35 1130 1121 0006 5623 5720 0001.

Prosimy o uregulowanie kwoty: xx,xx zł + 18,00 zł koszty kuriera.
Z dopiskiem „Sklepik”.

Prosimy o kontakt e-maliowy na adres: agnieszka.landow...
z następującymi informacjami:
• co Państwo zamawiają
• adresem do wysyłki
• numerem telefonu komórkowego, ponieważ firma kurierska wymaga takiej formy kontaktu.

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, prosimy to zaznaczyć w e-mailu.
W przypadku różnych adresów prosimy o sprecyzowanie, na który adres ma być wystawiona faktura (bardzo prosimy o czytelne zaznaczenia: ADRES DO WYSYŁKI,  ADRES NA FAKTURĘ ).
Jeżeli faktura będzie wystawiana na firmę, prosimy pamiętać o podaniu NIPu.
W przypadku braku podania takiej informacji, wystawiamy jedynie paragon.

Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność

87,00 

Monografia Jana Tymińskiego pt. „Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność” jest pierwszą w naszej historiografii tak szeroką próbą opisania całego procesu tworzenia i rozwoju administracji morskiej czasu Drugiej Rzeczypospolitej. Oparta na szerokiej bazie źródłowej – archiwaliach, dokumentach urzędowych, literaturze przedmiotu, ukazuje w wyczerpujący sposób panoramę rządowych poczynań na tym polu. Autor, zachowując chronologiczno-problemowy układ pracy, odsłania kolejne etapy tworzenia struktur oraz ich ewolucję, w miarę postępującego procesu budowy morskiej infrastruktury na polskim wybrzeżu.
Wydanie monografii wsparły: Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

„(…) Wydawałoby się, że na temat Gdyni wszystko już zostało napisane. Tak jednak nie jest, o czym świadczy monografia autorstwa Jana Tymińskiego, poświęcona administracji morskiej w Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej. Autor wykorzystując zasoby archiwalne, materiały urzędowe, wydawnictwa źródłowe oraz literaturę wspomnieniową, podjął trud zrekonstruowania dziejów administracji morskiej, funkcjonującej w Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie działalności, struktur i kadr dwóch głównych instytucji jakie powstały w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, które zajmowały się szeroko pojętą administracją morską, mianowicie jej terenowymi organami Urzędem Morskim i Kapitanatem Portu w nowo powstającym w tamtym okresie porcie i mieście Gdyni. Niewątpliwie jest to wysiłek uwieńczony sukcesem, gdyż na ogrom pracy wskazuje choćby wykaz źródeł i opracowań, który liczy sobie ogółem 551 pozycji. Pomimo, że dzieje terenowej administracji morskiej w Polsce międzywojennej były w minionych latach przedmiotem badań, to należy przyznać, że monografia autorstwa Jana Tymińskiego w zdecydowany sposób poszerza istniejący stan badań związanych z zagadnieniem. (…) Czytelnik otrzymuje solidne kompendium wiedzy dotyczącej spraw morskich Polski Odrodzonej”.
(z recenzji dr. hab. Piotra Semkowa, prof. AMW)
Dr Jan Tymiński – absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Historii i Politologii w Słupsku (studia doktoranckie). W 2018 roku obronił rozprawę doktorską pt. Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność. Pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się badaniami Polskiej Marynarki Wojennej, administracją morską w okresie II Rzeczypospolitej, historią historiografii marynistyki polskiej. Publikuje m.in. w „Biuletynie Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej”, „Nautologii”, „Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, „Morzach, Statkach i Okrętach”, „Okrętach Wojennych”.

Sklep / Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność