A
a

Aktualności muzeum

REPLIKA HISTORYCZNEJ BANDERY NA STULECIE

Wiemy jak wyglądała historyczna, pierwsza bandera pierwszego polskiego żaglowca szkolnego Lwów! Z inicjatywy profesora Daniela Dudy – wieloletniego byłego rektora WSM i kapitana Andrzeja Królikowskiego, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej odtworzony został jej prawdopodobny wygląd. Replika zaprezentowana została podczas specjalnego spotkania Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Oryginalna bandera podniesiona została uroczyście na flagsztoku Lwowa sto lat temu – 4 września 1921 roku. Miało to miejsce gdzieś na wodach Zatoki Gdańskiej między wsią Gdynia, a Gdańskiem, którego nazwa widniała na rufie żaglowca.

Biało-czerwona bandera odwzorowana została na podstawie nielicznych, niedoskonałych fotografii, z uwzględnieniem oficjalnych aktów prawnych. Obok obowiązującego ówcześnie wizerunku orła, na oryginalnej ofiarowanej przez kobiety lwowskie banderze, widniała łacińska dewiza miasta Lwowa „Semper Fidelis” (zawsze wierne).

Posiedzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Prezentacja repliki bandery.

"Semper Fidelis" - na replice bandery ze Lwowa

4 września 1921 - przygotowanie do podniesienia bandery

Lwów - baza załóg okrętów podwodnych. Na pierwszym planie ORP Żbik

Wyróżnienie medalem pamiątkowym stulecia pierwszej bandery

Warto pamiętać, że żaglowiec, podobnie jak Szkoła Morska w Tczewie, do 1922 roku podlegały Ministerstwu Spraw Wojskowych. Można zatem uznać, że Lwów był jednostką zmilitaryzowaną. Po zakończeniu aktywnej morskiej służby jako statek szkolny, wrócił w 1930 roku do Marynarki Wojennej, gdzie przystosowany został do pełnienia funkcji bazy załóg okrętów podwodnych. Później zdegradowany do roli pływającego magazynu zakończył jako krypa węglowa. Ostatecznie, wyeksploatowany kadłub dawnego żaglowca, pocięto na złom przypuszczalnie jeszcze przed wybuchem wojny.
Stulecie pierwszej bandery Lwowa zaakcentowano także okolicznościowym medalem pamiątkowym. Spotkanie zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem admirała Kazimierza Porębskiego oraz wspólna fotografia pamiątkowa.

Fot. Cezary Spigarski https://oficynamorska.pl/

Medal pamiątkowy stulecia Lwowa

Kwiaty pod pomnikiem admirała Porębskiego

Fotografia z banderą

Aktualności