A
a

Aktualności muzeum

ROZKAZ NR 1 WŚRÓD CENNYCH NABYTKÓW MMW!

W salonie Kaprów na ORP Błyskawica po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane zostały najnowsze nabytki Muzeum Marynarki Wojennej. Jest to zbiór cennych, oryginalnych dokumentów związanych z różnymi strukturami i okresami w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wśród nich jest pierwsza Księga Rozkazów ORP Błyskawica z zapisem historycznego Rozkazu nr 1 z podniesienia polskiej bandery w Cowes 25 listopada 1937 roku. W uroczystości obok przedstawicieli Muzeum Marynarki Wojennej uczestniczyli: dyrektor gabinetu politycznego ministra Obrony Narodowej pan Łukasz Kudlicki, członkowie Rady Muzeum, wiceadmirałowie Jarosław Ziemiański, Krzysztof Jaworski i kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie pan Mariusz Olczak.

Cały zbiór pozyskany został za pośrednictwem Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Do tamtejszych specjalistów zwrócili się właściciele zbioru z prośbą o ocenę oryginalności dokumentów i oszacowanie ich wartości. Dokumenty kupione zostały przed laty na targowisku staroci w Wielkiej Brytanii. Do Polski dotarły jeszcze w latach 80., lecz decyzja o odsprzedaży zapadła dopiero w ostatnim czasie. Ze względu na charakter zbioru dotyczącego Marynarki Wojennej, dyrektor Archiwum Akt Nowych zwrócił się do naszego Muzeum z zapytaniem czy jesteśmy zainteresowani i możemy sfinansować zakup. Ze względu na wartość historyczną zbioru na oba pytania odpowiedź była twierdząca. Po analizie i odpowiedniej korekcie budżetu, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dokonało zakupu kolekcji.

W odczytanym przez dyrektora Łukasza Kudlickiego liście ministra Mariusza Błaszczaka czytamy m.in.: „… do Polski wracają bezcenne akta, które stanowią materialne świadectwo rangi naszej floty i materiał badawczy dla kolejnych pokoleń historyków, którzy będą podejmowali wysiłek pracy naukowej.”

Na ORP Błyskawica w Salonie Kaprów

Dyrektor Łukasz Kudlicki z listem od ministra Mariusza Błaszczaka

Mariusz Olczak dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Z udziałem admirałów - członków Rady Muzeum

Pierwsza prezentacja

Pierwsza prezentacja

Perłą pozyskanej kolekcji jest bez wątpienia Dziennik Rozkazów ORP Błyskawica z lat 1937 – 1938, który otwiera Rozkaz nr 1 z 25 listopada 1937 o podniesieniu bandery w Cowes, czy Rozkaz nr 2 wydany 29 listopada w Goteborgu, dokąd w drodze do Gdyni okręt zawinął po amunicję do szwedzkich dział Boforsa. Następne karty odsłaniają zdarzenia kolejnych dni, pokojowej jeszcze służby naszego niszczyciela. Ukazują okrętową rutynę – uzupełnianie wyposażenia, prace pokładowe, także proces intensywnego szkolenia załogi podczas kampanii morskiej.

Wymieniony dziennik rozkazów z naszego najsłynniejszego niszczyciela nie zamyka listy nowych nabytków Muzeum Marynarki Wojennej. To tylko część pozyskanej kolekcji, w której znalazły się m.in.: rozkazy dowódców Dywizjonu Szkolnego z lat 1933-1934, dokumenty dotyczące słynnych z lat wojny OORP Piorun, Wilk, Dragon, obozu i ośrodka szkoleniowego Polskiej Marynarki Wojennej ORP Bałtyk, jak również wytworzone przez Dowództwo Floty, grupę okrętów podwodnych, a także komendanta Stacji Zbornych Glasgow oraz Bowling. Po niezbędnej konserwacji, opracowaniu i digitalizacji wszystkie dokumenty będą udostępniane zainteresowanym badaczom historii polskiej Marynarki Wojennej. Wybrane karty znajdą się także na ogólnodostępnych muzealnych wystawach.

Prezentacja dokumentów

Wirginia Węglińska, kierownik Działu Historyczno-Naukowego...

...i Monika Mucha, Główny Inwentaryzator MMW

Rozkaz nr 1

Nowe nabytki MMW - wybór

Nowe nabytki MMW - wybór

Aktualności