A
a

Aktualności muzeum

„Samarytanka” – podniesienie bandery

W czwartek 17 sierpnia w MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI miało miejsce symboliczne podniesienie muzealnej bandery i flagi Urzędu Morskiego na motorówce sanitarnej „SAMARYTANKA” – pierwszej jednostce morskiej zbudowanej w Gdyni (1931 r.)
Spotkanie, połączone z konferencją prasową, związane było z zakończeniem prac konserwacyjno-renowacyjnych jednostki, która znalazła docelową przystań na muzealnej ekspozycji plenerowej.
Obok dyrekcji i pracowników Muzeum w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
- Urzędu Morskiego w Gdyni – instytucji, która zamówiła „Samarytankę” w 1929 r.
- Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – instytucji przekazującej jednostkę MMW
- Complex Jacht – firmy wykonującej prace szkutnicze
- Pronet Color – fundatora pokryw malarskich
- oraz władz Miasta Gdyni.

W 1930 r. Stocznia Gdyńska S.A. otrzymała zlecenie od Urzędu Morskiego na wybudowanie motorówki sanitarnej na potrzeby lekarza portowego – „SAMARYTANKI”. Uroczyste wodowanie przy użyciu dźwigu pływającego odbyło się 17 września 1931 r., jednak „Samarytanka” została przekazana Urzędowi Morskiemu w 1933 r. W 1939 obliczu zagrożenia wojennego została zmobilizowana wraz z większością portowego taboru pływającego. Po zakończeniu walk w 1939 r. Niemcy wykorzystywali jednostkę do prac portowych pod zmienioną na „Stegen” nazwą. W 1945 r. odnaleziona została na nabrzeżu w stanie niezdatnym do eksploatacji. 26 października 2021 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowała i sfinansowała operację transportu „Samarytanki” do Muzeum, gdzie zacumowała obok rówieśnika, kutra pościgowego „Batory”.
„SAMARYTANKA” – charakterystyka: motorówka stalowa, napęd – dwucylindrowy silnik polskiej firmy „Perkun” (ok. 65 KM); długość całkowita 15 m, szerokość 3,76 m, zanurzenie 1,5 m; pojemność – 28 BRT.

Fot. H. Nagrodzki/MMW

Aktualności