A
a

Aktualności muzeum

SAMARYTANKA ZMIENIA PRZYSTAŃ!

Historyczna motorówka sanitarna Samarytanka - pierwsza jednostka zaprojektowana i budowana przez Stocznię Gdyńską trafi do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Obiekt został przekazany do Muzeum przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o. Akcja transportowa motorówki nastąpi wieczorową porą 26 października. Około g. 18.00 rozpocznie się jej załadunek w miejscu jej obecnego postoju, a od g. 22.00 do 5.00 rano przewidziane jest jej posadowienie na terenie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

W 1930 r. Stocznia Gdyńska S.A. otrzymała zlecenie od gdyńskiego Urzędu Morskiego na wybudowanie motorówki sanitarnej na potrzeby lekarza portowego, za niebagatelną wówczas kwotę 90 tys. zł. Jej głównym zadaniem miało być przewożenie chorych ze statków do szpitala kwarantannowego na Babich Dołach. Dla samej stoczni było to przedsięwzięcie prestiżowe. Samarytanka miała być bowiem pierwszą konstrukcją od początku zaprojektowaną i wybudowaną w gdyńskim przedsiębiorstwie. Nadano jej numer  B-01.

Uroczyste wodowanie, przy pomocy dźwigu pływającego, odbyło się 17 września 1931 r. Pojawiające się trudności, głównie związane z polskim silnikiem, sprawiły, że Samarytanka została przekazana Urzędowi Morskiemu dopiero w 1933 r

Wodowanie Samarytanki

Samarytanka w służbie portowej

Przy Nabrzeżu Francuskim

Konstrukcja jednostki wykazywała wiele wad – Samarytanka była powolna i mało zwrotna. Wadliwe zaprojektowanie pomieszczeń znacznie utrudniało przenoszenie chorych na noszach. Poziom niedogodności, z jakimi wiązało się wykorzystywanie Samarytanki do celów sanitarnych był tak duży, że po czasie lekarz portowy zrezygnował z jej eksploatacji. Motorówka została przekazana do Kapitanatu Portu. Tam, do września 1939 r. służyła jako jednostka służby pilotowej. Wraz z większością portowego taboru pomocniczego Samarytanka została zmobilizowana w obliczu wojennego zagrożenia.

Po zakończeniu walk Niemcy przemianowali ją na „Stegen” i używali do prac portowych. Została zmodernizowana, zamontowano również nowy silnik. W 1945 r.  odnaleziono ją na lądzie, przy nabrzeżu Belgijskim. Pozbawiona silnika jednostka była niezdatna do eksploatacji. Pojawiały się rozliczne koncepcje jej reaktywacji, żadna nie doczekała się jednak realizacji. Samarytankę, porzuconą na terenie portu wojennego, po latach postanowiono uratować. W 1971 r. trafiła z powrotem do Stoczni Gdyńskiej, gdzie została odremontowana i postawiona jako pomnik historii przed gmachem jej zarządu .

Samarytanka wraz z biurowcem zarządu byłej stoczni przeszła na własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowy zmierzające do zachowania, opieki i godnego wyeksponowania historycznej jednostki zakończone zostały umową o przekazaniu Samarytanki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Znajdzie ona miejsce na plenerowej ekspozycji w sąsiedztwie innej historycznej jednostki – kutra pościgowego Batory.

 

Samarytanka – motorówka stalowa, pełnopokładowa, w chwili budowy napędzana dwucylindrowym silnikiem polskiej firmy „Perkun” (ok. 65 KM). Długość całkowita 15 m, szerokość 3,8 m, zanurzenie ok. 1,5 m, pojemność 28 BRT.

Samarytanka współcześnie

Samarytanka współcześnie

Samarytanka współcześnie

Aktualności