A
a

Edukacja

„Spacer edukacyjny” książeczka do samodzielnego zwiedzania

SPACER EDUKACYJNY PO MUZEUM – nowa propozycja MMW podczas zwiedzania wystaw

Dla wnikliwych zwiedzających, lubiących wyzwania i samodzielne zwiedzanie, nasze muzeum ma szczególną propozycję – „Spacer edukacyjny”. Jest to zbiór zadań i pytań w formie książeczki. Może ona być też ciekawym pomysłem dla szkół i innych grup zorganizowanych na lekcje „bez lekcji” – nie wymaga obecności przewodnika czy edukatora.

A równocześnie pomoże lepiej poznać nasze wystawy i historię polskiej Marynarki Wojennej. Jest też ułatwieniem dla opiekunów grup, gdzie na wstępie mogą z wychowankami omówić zasady zachowania, przedstawić podstawowe wiadomości o muzeum i zorganizować zabawę edukacyjną. Polecamy podzielić wychowanków najlepiej na grupy 4-6 osobowe, każda grupa otrzymuje jedną książeczkę i wspólnie szukają odpowiedzi. Zadania można rozdzielać, każda grupa może wykonywać zadania tylko na konkretnym piętrze, a potem oprowadzać pozostałe grupy po „swojej wystawie”. Można zaproponować, by w każdej grupie był „pisarz”, który rozdziela zadania każdemu w swojej grupie i tylko zapisuje odpowiedzi, itd. Wszystko zależy od pomysłowości wychowawcy, jak zaplanuje wykorzystanie tej pomocy edukacyjnej. O książeczki proszę pytać w kasie, w przypadku grup prosimy o wcześniejszą informację e-mailem (rezerwacja@muzeummw.pl), by mieć pewność, że odpowiednia ilość książeczek będzie gotowa i czekała na Państwa w kasie. Książeczki są nieodpłatne :)

polecane dla od 11 do 16 lat

Czas trwania 60 minut

Edukacja