A
a

Aktualności muzeum

SPOKOJNEJ WACHTY, PANIE KOMANDORZE…

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pierwszego dowódcy „Formozy”. Określanej w tamtych latach Wydziałem Działań Specjalnych, kmdr dypl. w stanie spoczynku Józefa Rembisza. Ojca chrzestnego sztandaru wojskowego Jednostki Wojskowej Formoza oraz patrona Stowarzyszenia KRS FORMOZA

W pamięci naszej pozostanie na zawsze jako wielki patriota, pełen twórczej pracy, człowiek pogodny, spokojny i życzliwy dla innych.

Dyrekcja oraz pracownicy Muzeum składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Aktualności