A
a

Aktualności muzeum

SPOTKANIE RADY BIULETYNU HISTORYCZNEGO

8 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, niedawno powołanego organu doradczego naszego zasłużonego periodyku. W trakcie obrad wybrano przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Krzysztof Kubiak. Funkcję jego zastępcy objął natomiast dr Robert Rybak.

Rada podsumowała dotychczasowe działania związane z procesem wydawniczym, podkreślając, że powołanie ciał doradczych i wprowadzenie transparentnego systemu recenzyjnego przyczyniły się do dostosowania Biuletynu Historycznego do standardów nowoczesnego pisma naukowego.

Wraz z członkami Redakcji obradowano także nad kierunkami rozwoju czasopisma, w tym m.in. zgłoszonymi do 37. numeru tekstami oraz przygotowaniami do wydania naszego periodyku w formatach EPUB i MOBI.

Więcej informacji o Biuletynie Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz jego archiwalne numery znajdą państwo w specjalnej zakładce na naszej stronie www: https://muzeummw.pl/biuletyn-historyczny/

Aktualności