A
a

Aktualności muzeum

SYMPOZJUM HISTORYCZNE „SŁUŻBY POLICYJNE CYWILNE I WOJSKOWE II RP NA POMORZU”

W Muzeum MW odbyło się zorganizowane przez Pomorski Zarząd Wojewódzki i Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Sympozjum historyczne „Służby policyjne cywilne i wojskowe II RP na Pomorzu” w ramach obchodów Święta Żandarmerii Wojskowej.

Prelegentami byli kmdr prof. dr hab. Jerzy Będzimirowski, kmdr por. dr Grzegorz Goryński, dr Marcin Kłodziński, dr Jarosław Tuliszka, ppłk Piotr Rygielski.

Przed Muzeum zaprezentowano sprzęt i wyposażenie Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Aktualności