A
a

Aktualności muzeum

Uroczystości Jubileuszu 70-lecia Muzeum MW

Uroczystości Jubileuszu 70-lecia Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Seminarium – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – dla publiczności dostępne tylko on-line!
Program:
9.00-9.45 – Powitanie zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń i medali
9.45-11.00 – Seminarium „Pamięć o polskim orężu morskim w działalności muzeów wojskowych” dla zaproszonych gości (do obejrzenia w wersji on-line na https://www.facebook.com/MuzeumMW/)

– prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nie tylko muzealia. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oczami historyka
– Oskar Myszor (Muzeum Marynarki Wojennej) – Siedem dekad u stóp Kamiennej Góry – kilka słów o historii Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
– Wirginia Węglińska (Muzeum Marynarki Wojennej) – Więcej niż „magazyn zabytków”. Najnowsze projekty upamiętniające historię polskiego oręża morskiego
11.30 – 12.30 – Dyskusja „O przeszłości i przyszłości Muzeum Marynarki Wojennej”
– z udziałem: dr. Sławomira Kudeli, dr. Zbigniewa Wojciechowskiego, Tomasza Miegonia i Aleksandra Goska.
Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek
Inspektor Marynarki Wojennej, wadm. Jarosław Ziemiański
Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego, wadm. Krzysztof Jaworski
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON, dr hab. Paweł Hut
Organizator seminarium „Pamięć o polskim orężu morskim w działalności muzeów wojskowych”: Kaszubskie Forum Kultury
Sfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
Patronat Medialny:
TVP3 GDAŃSK
TVP HISTORIA
TVP KULTURA
POLSKA ZBROJNA

Aktualności