A
a

Kalendarium historyczne

UTWORZENIE DYWIZJONU ŁODZI PODWODNYCH

Po przybyciu do kraju ORP "Żbik", trzeciego z zamówionych we Francji podwodnych stawiaczy min, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej zarządzeniem nr 724 z 30.04.1932 nakazał utworzyć z dniem 1 maja Dywizjon Łodzi Podwodnych (23 września 1937 przemianowany na Dywizjon Okrętów Podwodnych). Wcześniej, 9 grudnia 1931, Szef KMW rozkazem nr 97 utworzył Grupę Łodzi Podwodnych, obejmującą OORP „Wilk” i „Ryś”. Dowódcą Grupy był kpt. mar. Aleksander Mohuczy, pełniący także obowiązki dowódcy „Wilka”. Natomiast pierwszym dowódcą powstałego Dywizjonu został kmdr ppor. Eugeniusz Pławski.

Była to jednostka podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Floty. W skład Dywizjonu, obok trzech okrętów podwodnych „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” wchodziły także - stary torpedowiec „Kujawiak” oraz jako baza socjalno-bytowa – hulk „Lwów” (wycofany z eksploatacji dawny żaglowiec Państwowej Szkoły Morskiej). „Kujawiak” wykorzystywany był jako cel w ćwiczebnych atakach torpedowych, poławiacz torped i min oraz zbiornikowiec. 15 listopada 1932 funkcję bazy przejął ORP „Sławomir Czerwiński” (ex parowiec Polbrytu „Łódź”). Od tej pory hulk „Lwów” pełnił rolę magazynu sprzętu okrętów podwodnych. Obie stare jednostki, zarówno okręt-baza jak i hulk-magazyn zostały skreślone z listy floty po wybudowaniu we wrześniu 1937 bazy koszarowej na lądzie.

Wodowanie ORP Ryś

ORP Wilk

Komandor Eugeniusz Pławski

Okręty podwodne typu „Wilk” od momentu swojego przyjścia do Polski rozpoczęły zgrywanie załóg, intensywne ćwiczenia indywidualne i z towarzyszeniem innych okrętów oraz rejsy nawigacyjne. Ponadto razem z innymi okrętami Marynarki Wojennej odbyły szereg wizyt zagranicznych, m.in. w 1932 roku w Sztokholmie (pierwsza wizyta zagraniczna), w 1934 roku w Amsterdamie, a w 1935 roku w Tallinnie.
Zmiana na stanowisku dowódcy Dywizjonu nastąpiła 1 kwietnia 1936 po eksplozji jednej z baterii akumulatorów na ORP „Ryś”, w wyniku której rannych zostało 14 marynarzy. Kmdr por. Eugeniusza Pławskiego zastąpił kmdr ppor. Aleksander Mohuczy.

OORP Wilk, Ryś, Żbik

Wstążki otokowe marynarzy Dywizjonu Łodzi Podwodnych (w zbiorach MMW)

Czapka marynarza Dywizjonu Okrętów Podwodnych (w zbiorach MMW)

Muzeum / Kalendarium Historyczne