A
a

Kalendarium historyczne

UTWORZENIE FLOTYLLI PIŃSKIEJ

W sytuacji rozwijającego się od początku 1919 roku zbrojnego konfliktu polsko - rosyjskiego (Armia Czerwona 5 stycznia zajęła Wilno, 17 lutego nastąpiło starcie pod Maniewiczami uznawane za początek wojny) podstawowym problemem na bezdrożach Polesia stała się komunikacja i zaopatrywanie walczących oddziałów. Do generała Antoniego Listowskiego, dowódcy Grupy Poleskiej, zgłosił się oficer byłej floty rosyjskiej książe Jan Giedroyć z projektem utworzenia wodnego oddziału w oparciu o przejęte na Prypeci 4 poniemieckie łodzie motorowe. Generał Listowski uznając racjonalność projektu, zatwierdził go 19 kwietnia i powołując porucznika Giedroycia do czynnej służby, powierzył mu misję zorganizowania Flotylli.

Pierwszym zadaniem była ocena stanu łodzi, nazwanych początkowo "Listowczyk", "Lech", "Lizdejko" i "Lauda", ich remont i przystosowanie do nowych zadań. Po oględzinach zrezygnowano, ze względu na stan techniczny, z przejęcia jednej z łodzi, pozostałe przemianowano na "M 1", "M 3", "M 5". Flotylla rozmieszczona była w Nyrczy na Prypeci i w rejonie Przewozu Łachewskiego, blisko granicy polsko-sowieckiej. Formalnie w skład Marynarki Wojennej Flotylla Pińska została włączona 1 maja 1919 roku.

por. mar. Jan Giedroyć

Rzeki, kanały...

i rozlewiska Polesia

Flotylla rozmieszczona była w Nyrczy na Prypeci i w rejonie Przewozu Łachewskiego, blisko granicy polsko-sowieckiej. Formalnie w skład Marynarki Wojennej Flotylla Pińska została włączona 1 maja 1919 roku. Aktywne działania Flotylla Pińska zdolna była podjąć praktycznie od 24 maja, gdy decyzją Departamentu Spraw Morskich MSWojsk. przybył przydzielony ppor. mar. Karol Taube wraz z 12 marynarzami. Umożliwiło to dowódcy Flotylli uruchomienie trzech łodzi motorowych. Por. mar. Jan Giedroyć był inicjatorem, obok funkcji komunikacyjnych i transportowych, także ofensywnego wykorzystania taboru pływającego, co ukazało ogromne jego możliwości na bezdrożach Polesia. 25 maja patrol trzech motorówek przedostał się przez Strumień, Styr i Prypeć do Mostów Wolańskich na tyły flotylli sowieckiej w celu dokonania rozpoznania. Doszło do pierwszego starcia z rozmieszczonymi tam jednostkami Flotylli Dnieprzańskiej.

Motorówka Flotylli Pińskiej, 1919 r., z lewej ppor. mar. Karol Taube

Motorówki uzbrojone M1, M3 i M5.

Tego typu jednostkami dysponowała Flotylla Pińska

Muzeum / Kalendarium Historyczne