A
a

Kalendarium historyczne

W KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ GINIE ADMIRAŁ ANDRZEJ KARWETA, DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ

Admirał Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej RP, wraz ze wszystkimi dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, znalazł się w składzie prezydenckiej delegacji zmierzającej do Katynia, dla uczczenia pamięci tysięcy oficerów polskich zamordowanych w 1940 roku przez Sowietów. W wyniku katastrofy rządowego Tu 154 M zginął prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią oraz 94 osoby - członkowie delegacji, funkcjonariusze BOR, załoga samolotu.

Andrzej Karweta (1958 - 2010) był absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Jako podporucznik marynarki objął pierwsze stanowisko w 13. Dywizjonie Trałowców w Helu - początkowo był dowódcą działu okrętowego, a następnie zastępcą dowódcy okrętu. Dowodził później trałowcami OORP „Czapla” i „Mewa”, jednocześnie dowodził grupą taktyczną 13. Dywizjonu Trałowców. W latach 1992 - 1996 pełnił w 13 Dywizjonie funkcje sztabowo–dowódcze. W kolejnych latach delegowany na różne stanowiska w strukturach NATO, po powrocie do kraju został w 2006 zastępcą dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Podjął w tym czasie studia w Akademii Obrony Narodowej, a następnie w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie.

kpt.mar. Andrzej Karweta

Dowódca trałowca

Wiceadmirał

W 2007 roku po awansie na stopień kontradmirała został zastępcą szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym samym roku prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień wiceadmirała i mianował Dowódcą Marynarki Wojennej.

Andrzej Karweta został pośmiertnie awansowany do stopnia admirała floty. 26 kwietnia 2010 roku odbyła się uroczystość żałobna na pokładzie ORP „Błyskawica” w honorowej asyście marynarzy i pocztów sztandarowych wszystkich jednostek Marynarki Wojennej,

10 kwietnia 2013 adm. floty Andrzej Karweta został patronem 13. Dywizjonu Trałowców.

Pomnik na Cmentarzu Marynarki Wojennej

Tablica na budynku Dowództwa Marynarki Wojennej

Mundur zniszczony w katastrofie smoleńskiej - ekspozycja na ORP "Błyskawica"

Muzeum / Kalendarium Historyczne