A
a

Kalendarium historyczne

OORP WODNIK I PIAST W OPERACJI „PUSTYNNA BURZA”

Po aneksji Kuwejtu przez armię Saddama Husajna, w następstwie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dopuszczającej użycie siły wobec agresora, zawiązała się międzynarodowa koalicja, do której akces zgłosiła również Polska. Siły zbrojne RP, w okresie intensywnej transformacji ustrojowej, nie miały realnej możliwości wydzielenia odpowiedniego kontyngentu, mogącego wesprzeć działania na Półwyspie Arabskim. Ostatecznie decyzją ministra Obrony Narodowej postanowiono polski udział scedować na Marynarkę Wojenną. Dowódca MW kontradmirał Romuald Waga zobowiązany został do przygotowania zespołu w składzie ORP "Wodnik" (okręt szpitalny) i ORP "Piast" (okręt ratowniczy), które zamierzano skierować na wody Zatoki Perskiej w ramach operacji "Pustynna Burza".

Było to duże wyzwanie - ORP "Wodnik" jako okręt szkolny musiał zostać przystosowany w stoczni do pełnienia nowej roli, zadania ORP "Piast" zbliżone były do pełnionych rutynowo na Bałtyku. Było to przedsięwzięcie pionierskie - przystosowanie okrętów do operowania na nieznanych akwenach, przygotowanie załóg, współpraca z siłami zbrojnymi państw nieznanych Polakom ze wspólnych operacji. Ostatecznie 29 grudnia 1990 okręty opuściły Gdynię, kierując się wokół Europy na Morze Śródziemne, i przez Kanał Sueski do portu Al Jubayl w Arabii Saudyjskiej.

Operacja przygotowywana w krótkim czasie nosiła wiele cech improwizacji. Była przedsięwzięciem o charakterze głównie politycznym, akcentującym aspiracje do bycia członkiem „wolnego świata”, pokazania bandery w składzie sił dążących do przywracania pokoju. Dla Marynarki Wojennej był to istotny poligon zdobywania zupełnie nowych doświadczeń. Nasze okręty w niewielkim tylko stopniu odpowiadały rzeczywistym potrzebom sił koalicyjnych. Załogi starały się jednak w miarę możliwości wypełniać przydzielone zadania. Udział w „Pustynnej Burzy” został dostrzeżony, a polscy marynarze – uczestnicy tej naszej pierwszej wielkiej międzynarodowej operacji, zostali uhonorowani, na mocy dekretu króla Arabii Saudyjskiej, medalami „Za wyzwolenie Kuwejtu”.

Okręty wróciły do Gdyni 20 maja 1991, po przebyciu 15 331 Mm.

ORP Wodnik fot. A. Polcyn - arch. MW RP

ORP Piast fot. M. Kluczyński - arch. MW RP

ORP Piast fot. R. Pioch - arch. MW RP

Fot. arch. K. Pulkowski, "Przegląd Morski" 2/2009

ORP Wodnik, wizualizacja Jacek Krzewiński

Medal "Za wyzwolenie Kuwejtu"

Muzeum / Kalendarium Historyczne