Aktualności muzeum

WODOWANIE KSIĄŻKI DR. JANA TYMIŃSKIEGO

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się wodowanie książki dr. Jana Tymińskiego „Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność”.

Monografia Jana Tymińskiego jest pierwszą w naszej historiografii tak szeroką próbą opisania całego procesu tworzenia i rozwoju administracji morskiej czasu Drugiej Rzeczypospolitej. Oparta na szerokiej bazie źródłowej – archiwaliach, dokumentach urzędowych, literaturze przedmiotu, ukazuje w wyczerpujący sposób panoramę rządowych poczynań na tym polu. Autor, zachowując chronologiczno-problemowy układ pracy, odsłania kolejne etapy tworzenia struktur oraz ich ewolucję, w miarę postępującego procesu budowy morskiej infrastruktury na polskim wybrzeżu.

Publikacja wydana została dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Portu Gdynia (#portgdynia).

Usługa przewodnicka

tel. 58 620-13-81 wew. 20, 22
rezerwacja@muzeummw.pl

Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
Podczas prowadzenia zajęć edukatorzy nie mogą odebrać telefonu od Państwa. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy lub kontakt telefoniczny w terminie późniejszym.

Partnerzy