A
a

Aktualności muzeum

WODOWANIE KSIĄŻKI DR. JANA TYMIŃSKIEGO

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się wodowanie książki dr. Jana Tymińskiego „Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność”.

Monografia Jana Tymińskiego jest pierwszą w naszej historiografii tak szeroką próbą opisania całego procesu tworzenia i rozwoju administracji morskiej czasu Drugiej Rzeczypospolitej. Oparta na szerokiej bazie źródłowej – archiwaliach, dokumentach urzędowych, literaturze przedmiotu, ukazuje w wyczerpujący sposób panoramę rządowych poczynań na tym polu. Autor, zachowując chronologiczno-problemowy układ pracy, odsłania kolejne etapy tworzenia struktur oraz ich ewolucję, w miarę postępującego procesu budowy morskiej infrastruktury na polskim wybrzeżu.

Publikacja wydana została dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Portu Gdynia (#portgdynia).

Aktualności