A
a

Aktualności muzeum

WRĘCZENIA PANI KATARZYNIE RACZYŃSKIEJ KRZYŻA KOMANDORSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI I O OTWARCIE WYSTAWY PT. „DĘBY Z ROGALINA I POLSKIE MORZE. CECYLIA I EDWARD RACZYŃSCY”

7 października Pani Katarzyna Raczyńska, córka Edwarda Bernarda Raczyńskiego - Prezydenta RP na uchodźstwie, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji w Muzeum Pałacu w Rogalinie dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Andrzej Dera. Wydarzenie było okazją do otwarcia przez córki Pana Prezydenta, Panie Katarzynę Raczyńską i Wiridiannę Rey kameralnej wystawy poświęconej zasługom ich rodziców dla polskiej floty wojskowej i cywilnej pt. „Dęby z Rogalina i Polskie morze. Cecylia i Edward Raczyńscy”.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Muzeum Narodowego w Poznaniu swą pierwszą odsłonę miała w Gdyni, towarzysząc uroczystości objęcia przez Panią Katarzynę Raczyńską i Panią Wirydiannę Rey honorowego mecenatu nad ORP Błyskawica, okrętu wojennego, którego matką chrzestną była ich matka – Cecylia Raczyńska.

Ekspozycja przypomina zasługi dla polskiej floty wojskowej i cywilnej. Zobaczyć można powiększone fotografie Prezydenta i jego żony przywołujące wydarzenia z 1937 r., a także pamiątki rodzinne, stroje, przedmioty codziennego użytku rodziny Raczyńskich.

Wystawa prezentowana w północnym skrzydle pałacu rogalińskiego, bezpośrednim sąsiedztwie Gabinetu Londyńskiego – czyli miejsca pracy i codziennej aktywności Pana Prezydenta Raczyńskiego czynna będzie do 20.03.2022 roku.

Aktualności